Medvind – Mentorer gav bättre studieresultat

För en femtonåring kan avståndet till akademiska studier kännas långt och möjligheterna att nå sina drömmar tyckas obefintliga. På Östra grundskolan har mentorprogrammet Medvind vänt en negativ trend och gett ett ordentligt uppsving i studieresultaten. – Nästa läsår ska fler få chansen till en mentor, lovar skolans rektor Peter Bragner.

Han hörde talas om mentorprogrammet Medvind genom utvecklingsenheten på Huddinge kommun. ”Är ni intresserade av att förbättra studieresultaten?” undrade de.
– Det var vi. Vi har många elever som inte vågar tro på sina drömmar och inte förstår att de har förmågan att gå långt om de ser sina möjligheter, förklarar han.
En urvalsprocess drogs igång, där skolan bedömde vilka som skulle ha bäst nytta av att delta i programmet, där eleverna får vägledning av studenter från Stockholms universitet. Hälften av skolans elever i årskurs åtta sökte. En fjärdedel fick möjlighet.Mentorprogram Östra grundskolan
– Vi var tvungna att göra bedömningen vilka som kunde dra störst nytta av den här hjälpen.  Programmet bygger på frivillighet men vi rekommenderade ett flertal elever att söka och pratade med föräldrar om att möjligheten fanns. På så sätt lyckades vi fånga upp några som vi såg behövde hjälp och inte bara de som redan var motiverade.

En av de som på eget initiativ valde att ansöka om en plats i Medvind var Rima Sabri. Hon har nu under ett helt läsår träffat sin mentor en gång i veckan och under ett par timmar fått hjälp med bland annat läxläsning och repetition inför prov.
– Det har varit ett enormt stöd för mig. Jag har tidigare haft tillgång till studiehandledning en gång i veckan, men jag behövde mer hjälp än så. Jag har inte bott i Sverige mer än tre år och har känt mig orolig över mina studier. Men mina timmar med Mariam har stillat min oro, berättar hon och slänger en tacksam blick mot Mariam Tazaly, den mentor som följt henne och två elever till under två terminer.
Mariam studerar till lärare på Stockholms universitet. Mentorskapet har varit utvecklande även för henne:
– Jag har blivit bättre som pedagog, bättre på att ge information på ett sätt som lätt tas emot av de elever jag varit mentor åt. Det är verkligen givande att vara en del av en process där man ser hur eleverna utvecklas.

Det är inte bara lärarstudenter som får vägleda Östra grundskolans åttondeklassare. Förebilderna kan också finnas i juridikstuderande, ekonomer och kulturvetare. Det enda kriteriet för att få bli mentor är att studera i något program på Stockholms universitet. Tanken är att fler elever ska uppmuntras att våga satsa på sina drömmar och läsa vidare genom att inspireras av sina mentorer.

För Rima Sabri har tiden med Mariam gjort att hon vågar tänka framåt och se sig själv i en framtid som psykolog eller tandläkare. Och rektor Peter Bragner ser att satsningen på Medvind gjort stor skillnad.
– Vi har sett helt andra studieresultat hos de elever som fått en mentor. Och generellt kan vi se en annan inställning till skolan och lärande. Framför allt tror jag att eleverna inser att lärandet finns även utanför skolan. Det är en insikt som ger resultat.
Tillsammans med utvecklingsenheten har Östra grundskolan beslutat att fortsätta med mentorprogrammet till nästa år. Och då ska ännu fler elever få möjligheten att peppas av en mentor från universitetet.
– I stället för tre elever per mentor blir det fyra. Det gör att fler får chansen, fast med något mindre tid. Vi har bara positiva erfarenheter av den här satsningen och vi vill ge så många som vi kan möjligheten att förbättra sina resultat, säger Peter Bragner.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du veta mer om Östra grundskolans arbete med mentorprogrammet Medvind?

Kontakta Peter Bragner!

Tipsa oss

Har din skola ett speciellt arbetssätt som varit framgångsrikt?