Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs ett

Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1. - För att alla Huddinges lärare ska få samma information vid samma tillfälle och få ordentligt med tid att förbereda sig inför bedömningsstödets införande, ordnar utvecklingsenheten och grundskoleavdelningen två informationsträffar för alla lärare med mellanliggande egenarbete, säger Peter Nyberg, utvecklingsledare på utvecklingsenheten.

Den 3 februari hölls den första informationsträffen om bedömningsstödet. Den var uppdelad i läs- och skrivutveckling och matematik. Nästa informationsträff äger rum 26 april och är en fortsättning på första informationsträffen.

Svenska och svenska som andraspråk

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling består av två delar, en läsdel och en skrivdel. Anna Dahlberg och Katariina Tavio Viera, bägge förstelärare i språkutveckling på Vårbackaskolan och Grindstuskolan höll i informationen kring bedömningsstödet i svenska och svenska som andraspråk . Vårbacka- och Grindstuskolan har tidigare varit testskolor för bedömningsstödet.

Anna Dahlberg och Katariina Tavio-Viera

Anna Dahlberg och Katariina Tavio Viera berättade om sina erfarenheter av att testa bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling.

 

– Det är en enorm vinst för lärare att använda sig av bedömningsstödet för att ta reda på var eleverna ligger i kunskapsnivå. Dels för de elever som behöver extra stöd och för de elever som behöver extra utmaningar. Helt klart ett fantastiskt material. Det är tidskrävande men väl värd nedlagd tid i det långa loppet, säger Katariina entusiastiskt.

– Eftersom bedömningsstödet är obligatoriskt att använda i årskurs 1från och med höstterminen 2016 är det viktigt att alla lärare kommer igång och sätter sig in det redan nu, kompletterar Anna.

Matematik och taluppfattning

Under höstterminen i årskurs 1 2016 kommer eleverna få genomföra muntliga uppgifter i matematik som tar mellan 15-30 minuter per elev att utföra. Under vårterminen 2017 kommer eleverna få göra både muntliga och skriftliga uppgifter.

Nada Cajic och Johanna Bolling

Nada Cajic och Johanna Bolling, matematikutvecklare, höll i träffen om bedömningsstödet i matematik.

 

Johanna Bolling, matematikutvecklare i Vårby skolor och Nada Cajic , matematikutvecklare F-6 på Tomtbergaskolan, höll i första träffen om bedömningsstödet i matematik.

– Syftet med bedömningsstödet är att lärare ska lägga upp sin undervisning efter elevernas förmåga och att på ett tidigt stadium få reda på vilka elever som behöver extra stöd och anpassningar, men också för att se vilka elever som ligger långt framme och behöver extra utmaningar, förklarar Nada.

– Bedömningsstödet är verkligen ett bra verktyg för att kartlägga och få en uppfattning om hela klassen, gruppen och individen, säger Johanna.


Kontakt och mer information om bedömningsstödet

Missade du första träffen och/eller vill veta mer om bedömningsstödet? Här hittar du kontaktpersoner, material och länkar.

Svenska och svenska som andraspråk

Kontaktperson: Pernilla Tostgård
Mejl: pernilla.tostgard@edu.huddinge.se
Dokumentation för svenska och svenska som andraspråk som användes den 3 februari

Matematik

Kontaktperson: Johanna Bolling
Mejl: johanna.bolling@huddinge.se
Dokumentation för matematik som användes den 3 februari

Läs om bedömningsstöd på Skolverket

Svenska och svenska som andraspråk

Matematik

Skolverkets filmer om bedömningsstöd

Läs- och skrivutveckling

Matematik

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*