”Alla elever är våra gemensamma elever”

–Att bygga relationer med eleverna är a och o för att kunna individanpassa undervisningen. Tack vare att jag känner mina elever så väl kan jag pusha dem till att våga och ta i lite extra, säger Rojbin Serbülent, Sågbäcksgymnasiet, som blev Årets pedagog gymnasieskola/vuxenutbildning.

Rojbin med elever

Rojbin Serbülent har precis satt sig i lärarrummet efter att hela skolan utrymts efter ett brandlarm. Det var en kortslutning, inget allvarligt, men skolan fick chans att öva på utrymning.

–Det gick bra. Våra elever tog det lugnt och följde våra instruktioner, säger hon och skrattar.

Är det något man direkt märker i mötet med Rojbin, så är det att hon har lätt till skratt och snabbt kan växla mellan skratt och allvar, något som uppskattas av eleverna.

– Hon är vår bästa lärare, säger några av tjejerna på hotell- och turismprogrammet, unisont. Hon är en kompis, men också en sträng lärare när det behövs. Det bästa är att hon är tydlig och verkligen ställer upp för oss. Till exempel har vi fått jättebra praktikplatser tack vare att hon känner så många utanför skolan.

Rojbin Serbülent har undervisat i snart 11 år på Sågbäcksgymnasiet och stortrivs med sitt jobb. Hon har varit med och startat och byggt upp hotell- och turismprogrammet på skolan och jobbar i stort sett dagligen för att utveckla området. Under många år var turismbranschen Rojbins yrkesfält, vilket hon nu ser som en ovärderlig tillgång.

Tidig yrkesförankring

–Eleverna på hotell- och turismprogrammet är otroligt engagerade. De vet att de valt en bra bransch, där det finns goda möjligheter till jobb efter studenten. Jag har många och goda kontakter i branschen och jobbar stenhårt för att få in mina elever på olika praktikplatser. Ju förr de får chansen att se vad yrket kan innebära och lär sig att ta ansvar, desto bättre, säger hon och poängterar att hon även ställer hårda krav på eleverna under tiden de är på praktik.

–Jag är tydlig med vad som krävs av eleverna när det gäller uppförande och färdigheter. När de är ute på praktik representerar de inte bara sig själva, utan även vår skola.

Något som Rojbin alltid fäst stor vikt vid, är att uppmuntra eleverna till att hitta egna lösningar på olika frågeställningar.

–Jag försöker få eleverna att tänka självständigt, att se lite utanför ”boxen”, och hitta olika lösningar på problem. Ofta märker jag att de är rätt ovana att tänka så. Stärker man den biten så blir eleverna lite säkrare i sig själva, säger Rojbin och berättar att de metoder hon ofta använder är presentationer och elevbedömningar.

–Vi tar det i små steg. Först kanske man bara presenterar sig inför klassen, sedan bygger vi på med mer fakta och längre presentationer. Eleverna får sedan ge varandra beröm, tips och tillsammans utveckla förmågan att våga stå inför en grupp och prata. Det stärker också självförtroendet. Men grunden här, liksom i all min undervisning, är att vara lyhörd för varje enskild elevs förutsättningar.

Jobbar mot ett reellt mål

En annan käpphäst i Rojbins undervisning är att ha tät kontakt med näringslivet. Hon praktiserade tidigt entreprenöriellt lärande, något som hennes elever får stifta bekantskap med direkt när de börjar på skolan.

–Nästan från dag ett börjar mina elever jobba mot något reellt mål. Till exempel startar de egna resebyråer med målet är att planera och genomföra en studieresa, som vi gör i årskurs tre. Allt arbete kring detta är väl strukturerat, och jag jobbar alltid mot examensmålen, säger Rojbin och berättar att hon ofta samverkar med andra lärare för att integrera olika ämnen i undervisningen.

– Läraren i svenska är ofta med på mina lektioner, vilket jag själv som pedagog får ut mycket av, konstaterar hon och slår ett slag för det kollegiala lärandet.

–Sågbäcksgymnasiet arbetar med stort fokus på just kollegialt lärande. Det tycker jag är oerhört viktigt. Det är lätt att fastna i sitt eget fack. Genom att jobba ämnesöverskridande utvecklas man ständigt som pedagog.

Tar vara på kulturella erfarenheter

På hotell- och turismprogrammet dominerar flickorna, cirka 90 procent av Rojbins elever är flickor. Eleverna har många olika bakgrunder och språkkompetenser.

–Det är en stor tillgång. Tack vare att det finns så mycket kulturkompetens i klassen har vi livliga diskussioner om religion, bemötande, jämställdhet och mycket annat, säger hon och förklarar vidare:

–Eftersom kompetens inom språk, service och bemötande är det absolut viktigaste i den här branschen, använder jag elevernas egna erfarenheter till stor del i undervisningen. Många elever reser mycket och deras resor blir en bra kunskapskälla att ösa ur, inte minst levandegör vi undervisningen genom det, säger Rojbin glatt.

För finns det en röd tråd i Rojbin Serbülents undervisning, så är det att lärandet är individanpassat och verklighetsförankrat, samt bygger på goda relationer till eleverna.

En skola med värme och kärlek

–Hela skolan är otroligt familjär. Här är alla elever våra gemensamma elever. Oavsett program så delar vi en vilja att skapa en fin, trygg skola med hög kompetens. De elever som väljer att gå på Sågbäcksgymnasiet får en bred gymnasieutbildning; dels går de ut med en yrkesprofil, dels med behörighet för att söka till fortsatta studier, säger Rojbin Serbülent och fortsätter:

–Vi lärare jobbar ständigt för att behålla skolans öppna och tillåtande klimat. Den här skolan rymmer så mycket värme och kärlek. Jag har alltid tagit för mig, och gjort det jag trott på. Att lära känna eleverna grundligt är väl investerad tid. Det ger så mycket tillbaka och skapar extra goda förutsättningar för att stötta och guida dem till kunskap, och till att våga ta för sig inom vår bransch, säger den tidigare resesäljaren, som är tacksam för att hon landat i läraryrket.


 

Rojbin Serbülents bästa tips:

• Lär känna dina elever och ge dem tid att utvecklas och växa som individer.

• Var nyfiken och kreativ, arbeta gärna entreprenöriellt.

• Jobba tillsammans med andra lärare, se alla elever som dina elever.

• Var lite tuff, våga ställ krav på eleverna


 

Juryns motivering:

”Eleverna beskriver Rojbin som sin ”bästa vän”. Med en otrolig energi och ett stort engagemang motiverar hon sina elever och får dem att bli intresserade av undervisningen. Tack vare sin förmåga att anpassa undervisningen och skapa en bra atmosfär i klassrummet, har hon vunnit elevernas respekt. Rojbin ger också eleverna goda förutsättningar att lyckas i sina framtida yrkesliv, genom sin strävan efter att hitta lämpliga praktikplatser till alla.”

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Rojbin?