”Alla får idrotta på sin egen nivå”

I spinningrummet leder en elev ett pass för sina klasskamrater, i gymmet tränar några elever på sin fritid, i skogen intill prövar ett gäng med sämre kondition på stavgång. Östra gymnasiets tre idrottslärare har fått hela skolan i rörelse och gjort gympan till ett ämne för alla.

Den som tror att idrott fortfarande är synonymt med bollsporter, tidtagning och en manifestation av fysisk styrka har aldrig satt sin fot på Östra gymnasiet i Skogås. Den har heller aldrig läst kursmålen, menar idrottsläraren Catharina Lindwall-Kock. Hon och kollegorna Martin Lossman och Filip Johansson ser brett på sitt ämne. Deras lektioner handlar om allt från ledarskap till friluftsliv och hälsa, och grundprincipen är att alla ska kunna vara med.

Tre lärare som hoppar

Idrottslärarna på Östra gymnasiet vann Årets pedagoger i kategorin gymnasiet/vux 2009. Foto: Ingemar Lindewall.

 

– Idrott är så mycket och det finns alltid något man kan göra. Har någon skadat en fot kan den eleven arbeta med andra delar av kroppen eller göra något teoretiskt. Alla kan alltid delta, säger Filip Johansson.

Idrotta på sin nivå

För de tre lärarna handlar det inte bara om att eleverna ska delta, målsättningen är att de ska ha roligt också. Då måste var och en få arbeta utifrån sina förutsättningar och därför är lektionerna nivågrupperade, berättar Catharina Lindwall-Kock.

– Har vi konditionsträning kanske några går stavgång, andra joggar och en tredje grupp jobbar med intervallträning. Alla får idrotta på sin nivå, då har man bäst möjlighet att utvecklas och ingen behöver vara sämst.

Nivågrupperingen underlättas av att lärarna har ett nära samarbete och schemalägger klasserna parallellt. Martin Lossman tror att nivågrupperingen betyder mycket för elevernas självkänsla.

– Vi ser hur elever upptäcker idrotten på nytt. De kanske har hatat en klassisk sport som innebandy, men när de får spela med jämbördiga inser de att de inte behöver vara oroliga och upptäcker att det är riktigt roligt.

Lärarna är också noga med att förklara vilka betygskriterierna är och att de inte har med nivågrupperingen att göra. Grupperingen är ett sätt att få eleverna att växa och när som helst kan de också byta grupp.

Ett annat sätt att få eleverna att växa är att träna dem i ledarskap.

– De elever som vill får lära sig att bli motionsledare i till exempel aerobics och spinning. Det uppskattas både av ledarna och av dem som deltar i klasserna och tanken är att dra igång en elevfriskvård, säger Catharina Lindwall-Kock.

Friskvård för alla

Eleverna får disponera idrottssalarna när det inte är lektion och det uppskattas av många. Idrottslärarna håller även pass för personalen i bland annat bodypump, step up, och boxercise. Deras arbete för hela skolans friskvård är en av anledningarna till att de fick Huddinges pedagogpris.

I motiveringen lyfts också fram hur de lyckats få både elever och personal engagerade i den årliga danstävlingen, ett evenemang som sänds i lokal-tv och som folk tränar för i månader. Ytterligare ett skäl är att de lyckas få så gott som alla elever att göra sitt bästa på idrottslektionerna. I fjol var antalet elever med IG så lågt som tre procent.

Tre tips från idrottslärarna

  1. Jobba med nivågruppering så att eleverna får utvecklas efter sina förutsättningar
  2. Samarbeta och schemalägg parallellt så att ni kan hjälpas åt med de olika grupperna
  3. Ge eleverna mer eget ansvar och visa förtroende för eleverna

Tipsa oss