Anna Sterlinger Ahlring: ”Skolan ska kännas på riktigt”

Anna Sterlinger Ahlrings klassrum sträcker sig långt utanför Utsäljeskolans väggar. Hennes fyror är 25 små entreprenörer som självklart kopplar undervisningen till världen utanför.

Anna vill att skolans uppgifter ska kännas verklighetsförankrade och inte bara göras, rättas och sedan ligga och skräpa i en låda. Nyligen jobbade de med att skriva brev och Judit som är intresserad av kungahuset skrev till prinsessan Victoria. Sofia som tycker att det är spännande med arkitektur skrev till en arkitekt, skickade med några egna ritningar och frågade om yrket och vad man behöver lära sig i skolan för att lyckas.

– Säger jag att vi ska öva på att skriva brev tar eleverna för givet att det är på riktigt. Ingen ser det som en ren klassrumsövning och det var fantastiska brev de fick ihop, säger Anna.

Anna Sterlinger-Ahlring tillsammans med fem elever

Anna Sterlinger-Ahlring fick priset för entreprenörskap och handlingskraft 2011, bland annat för hennes sätt att få barn att tro på sig själva och prova nya tankar och idéer. Foto Ingemar Lindewall.

Växer med respons

Eleverna växer också när de får respons på det de gör, säger Anna.

– Jag fick ett svar med ett foto på prinsessan, det var jättefint! Anna får oss att hitta på så många roliga grejer, säger Judit.

– Jag fick också ett fint brev tillbaka och nu vet jag att jag måsta vara bra på till exempel matte för att bli arkitekt, säger Sofia.

Under en annan lektion läste klassen om barn som har det svårt i andra länder. Några elever undrade hur det var i Sverige och skrev till Barnombudsmannen, BO. Det ledde till att BO kom till klassrummet för en frågestund och sedan lades text och bilder från besöket upp på BO:s hemsida. Något som fyrorna tyckte var jättekul.

Gråter på presentationer

– Det är roligt för dem att göra egen research och få saker att hända som ger avtryck även utanför skolan. Det ger kunskap, självförtroende och bekräftar att det de gör är viktigt.

Själv känner sig Anna både glad och bekräftad av sitt pris från Arena Huddinge. Det är roligt att få uppskattning för sitt engagemang och sätt att jobba.

– Det för ju också med sig att fler får ta del av det vi gör och jag är väldigt stolt över mina elever. Jag har faktiskt suttit och grinat på presentationer för att de är så duktiga, säger Anna.

Juryns motivering

”Arena Huddinges pris för entreprenörskap och handlingskraft tilldelas 2011 en person som bidrar till att ge barn mod att tro på sig själva och prova på nya tankar och idéer.

En lärare som med entusiasm och spontanitet hela tiden utvecklar undervisningen för att ge eleverna inspirerande, spännande och utvecklande utmaningar. Det i sin tur utvecklar barnens kunskap och ger sammanhang i undervisningen. En kvinna som gör entreprenörskapet tillgängligt för elever i grundskolan. En kvinna som är en stor förebild för alla i skolan, för Huddinge och näringslivet.”

Tipsa oss