Kerstin D Lillieström: ”Bara trygga elever vågar öppna sig för kunskap”

Ena stunden citerar hon Einstein, nästa får hon eleverna att dramatisera en proteinsyntes. Kerstin Danckwardt Lillieström är biologi- och kemiläraren som sprudlar av idéer och energi och det bästa hon vet är när det säger ”pling”. – Många elever är tyvärr lite rädda för kemi. De har fått för sig att det är för svårt. Det första jag måste göra är att skapa förtroende och trygghet. En miljö där de vågar fråga och tro på sig själva. Först då kan de bli mottagliga för inlärningen, säger Kerstin.

Hon talar gärna i bilder, kanske för att ”begriplighet” är hennes viktigaste ledord. På kontoret sitter ett citat av Einstein: ”Om du inte kan förklara det enkelt har du inte förstått det väl nog.” Kerstin tror på att vara så konkret som det bara går. Det kan till exempel handla om att låta eleverna dramatisera en proteinsyntes.
– Eleverna får representera olika platser i ribosomen. Transkriptionen i cellkärnan sker ute i korridoren och sedan passerar färdigt mRNA genom dörren för att hamna i elevribosomen, och så vidare. Det blir löjligt konkret och alla förstår. Och det är så kul att vara lärare när det säger ”pling, pling, pling” och myntet trillar ner hos alla!

Porträttbild på Kerstin D Lillieström i vit rock

Kerstin D Lillieström arbetar på Huddingegymnasiet och fick pris som årets pedagog i gymnasiet 2012. Foto: Ingemar Lindewall

Relevant vardagskemi

Det är också viktigt att göra undervisningen relevant för eleverna. Att utnyttja att kemi finns överallt i deras vardag och även jobba tvärvetenskapligt, menar Kerstin.
– Nyligen undersökte vi energidrycker. Vad lovar reklamen och vilka ingredienser innehåller de egentligen? Kemi blev även källkritik och en granskning av reklam kontra vetenskap. Övningen engagerade verkligen alla, till och med dem som inte brukar vara så självgående.
Kerstins engagemang gäller inte bara eleverna. Hon är en mycket uppskattad handledare för lärarkandidater som kommer till Huddingegymnasiet. Har man tagit sig an ett sådant uppdrag ska man också lägga tid på det, anser Kerstin.
– Det är viktigt för kandidaterna att få ordentlig feedback på sina lektioner och även jag lär mig saker av att handleda. Det är alltid inspirerande att diskutera pedagogik och det får mig att fundera över vad jag gör och varför. Det är rätt fantastiskt med ett yrke där man efter 24 år fortfarande utvecklas!

Tre tips från Kerstin

  1. Visa att du tycker om ditt ämne. Förmedla glädjen i naturvetenskapen och öka det naturvetenskapliga intresset så att fler vill läsa vidare. Jag tror att elever som kan naturvetenskap mår bra som människor.
  2. Se individen. En gymnasielärare kan inte bara tycka om sitt ämne. En bra pedagog måste tycka om att jobba med ungdomar också och ha empati för dem som inte har det så lätt.
  3. Skaffa dig djupa och breda ämneskunskaper. Står man på en stadig grund är det lättare att komma på snillrika pedagogiska knep.

Tipsa oss