”Barnen lånar och läser böcker som aldrig förr”

På Annerstaskolan har ett läsprojekt gjort F-3:orna till riktiga bokslukare. Numera är biblioteket en samlingspunkt både för elever och föräldrar. Barnens läs- och skrivkunnighet har ökat markant, och i takt med den deras självförtroende.

Projekt ”Läskontraktet” startades för att eleverna i Annerstaskolan skulle nå ett bättre resultat i bland annat svenska. Många av eleverna har andra språk som modersmål och det var tufft för dem att nå de centrala målen för läsutveckling, LUS, berättar biträdande rektor Kerstin Eskekärr.
– Vi kände att vi behövde göra något radikalt och efter att ha sökt runt bland aktuell forskning startade vi ett stort fortbildningsprojekt. Alla våra F-3-pedagoger fick fördjupa sig i läs- och skrivutveckling för att vi verkligen skulle få upp den kollektiva kompetensen.

Lärare och elever som hoppar och ser glada ut

Arbetslaget F-3 på Annerstaskolan vann priset Årets pedagoger i kategorin grundskola 2009. Foto: Ingemar Lindewall.

 

Utgår från bilder

Läsprojektet börjar redan i förskolan där man nu ägnar mer tid åt språklekar enligt Bornholmsmodellen. För skolbarnen handlar det om att få igång läslusten och där har Kiwimetoden blivit ett viktigt verktyg, säger läraren Göran Lind. Hans läsgrupp har just slagit upp sina böcker och som vanligt börjar de med att prata om bilden. Metoden går bland annat ut på att väcka barnens associationer, höra deras erfarenheter och på så vis få dem att relatera till texten.

– Eleverna finns då med som bifigurer i boken och det gör att de reflekterar på ett annat sätt. Berättandet kommer igång, ordförrådet breddas och de lär känna varandra bättre. Det blir naturligt att prata inför sina klasskamrater och det stärker självförtroendet, säger Göran Lind.

Läskontrakt med föräldrarna

I skolans satsning ingår mer läsning överhuvudtaget, och det gäller även hemma. Därför var det viktigt att få med föräldrarna. Föräldrarna är specialister på sina barn och de har en jätteviktig roll i att visa hur viktig skolan är.

– Utan dem hade vi aldrig fått upp läsandet som vi har fått nu, säger Kerstin Eskekärr. Skolan och föräldrarna fyller i ett läskontrakt där båda parter åtar sig att hjälpa barnen i deras läsutveckling. För hemmen handlar det om att avsätta tid, prata om böckerna och gå till biblioteket varannan vecka.

Biblioteket lockar

Tack vare att barnen läser så mycket har även deras föräldrar hittat till biblioteket i Flemingsberg.

– När barnen kommer hit för att låna böcker har de ofta sina föräldrar med sig. Många av dem har inte varit på biblioteket förut och blir överraskade över att hitta så många tidningar och böcker på sitt modersmål. Nu är biblioteket en viktig plats för hela familjen berättar bibliotekarien Julia Karlsson.

Når sina mål

Vid senaste avstämningen hade alla elever i årskurs ett nått kravnivån för läsutvecklingen enligt LUS och i årskurs tre hade alla elever klarat de nationella proven i svenska. Kerstin Eskekärr tror att framgången beror på att så många har samarbetat och att alla verkligen har varit delaktiga.

Tre tips från Annerstaskolan

  1. Uppmuntra barnens läsning och ha ett nära samarbete med biblioteket, böcker är en viktig nyckel till svenska språket och all inlärning.
  2. Inkludera även föräldrarna i skolans projekt, med uppbackning hemifrån når eleverna ännu längre.
  3. Håll koll på ny forskning, det händer mycket spännande inom pedagogiken.

Tipsa oss