Filippa Ydstedt Book: ”Barnens bilder är demokrati”

Något av det bästa med att vara konstpedagog är att få se in i barnens värld genom att titta på deras bilder. Det tycker Filippa Ydstedt Book som jobbar på fem olika förskolor i Österled i Skogås. Att arbeta med barn och bild är både roligt och kreativt och dessutom är det viktigt, menar Filippa.

– Konst och bild i skolan utvecklar vår förmåga att uttrycka oss genom bildspråket. Därmed öppnas ännu en språkvärld för oss. Det är viktigt inte minst för barn med ett annat modersmål än svenska, säger Filippa.

Filippa Ydstedt Book med tre förskolebarn.

Årets pedagog 2011 i kategorin förskola – Filippa Ydstedt Book med förskolebarn. Foto: Ingemar Lindewall.

 

Pedagogiken hänger ihop

I ateljén på Trubadurens förskola ligger utspridda foton med motiv från Skogås centrum. Motiven har barnen själva valt under en promenad.

– Mitt uppdrag är att fördjupa projekten som pågår på avdelningen. Här håller de på med siffror och bokstäver i närmiljön och använder vi även närmiljön i bilden, säger Filippa.

Hon gillar att vara grundlig vilket märktes när förskolan Svanen i Skogås jobbade med Bockarna Bruse-tema. Där byggde de en bro i papier-maché och bockarna gjordes i lera. Barnen tittade först på filmer med getter, kalkerade foton och byggde i papper.

– Till slut hade barnen samlat på sig mycket kunskap om hur bockar ser ut. Och även om processen är viktigast så blev det också ett väldigt bra resultat, säger hon.

Inspirerar många

I motiveringen till Filippas pris står det att hon även inspirerar pedagogerna. Barnskötaren Kerstin Ferb håller med.

– Filippa är otroligt generös med det hon kan. Hon är inte den som sitter på sin kammare och behåller sina kunskaper för sig själv utan hon delar med sig.

Filippa blev väldigt glad för utmärkelsen, särskilt eftersom hon brinner för att göra barnkonst synlig. Varje år arrangerar hon en utställning på kulturföreningen Lyktan i Skogås centrum och på vårdcentralen i Skogås hänger ständigt barnkonst på väggarna.

– Jag vill visa barnen att det de gör är viktigt. De är också samhällsmedborgare och har rätt att ta plats och vara en del i kulturlivet. De berättar ju något för oss genom sina bilder, säger hon.

Juryns motivering

”Med sin kompetens inom konstpedagogik och sitt sätt att använda skapandet som ett ytterligare uttryckssätt fördjupar och berikar denna pedagog det pedagogiska arbetet i hela Österleds förskoleområde. Genom att lyfta in olika material och konstnärliga tekniker stimuleras barnen att uttrycka sig genom det konstnärliga språket. I och med att personen arbetar på fem olika förskolor sprids kunskaper. Pedagogerna i alla de förskolor som besöks inspireras att tänka i nya banor och använda flera uttrycksmedel. Årets pedagog är drivande för att barnens alster ställs ut i närmiljön så att barnen blir en del i samhällets kulturliv”.

Tipsa oss