Jakob Jennische: ”Det finns så många fördelar”

Med teknikens hjälp lyfter Jakob Jennische sina elever, kollegor och sig själv till oanade höjder. Men det är inte bara med digital pedagogik han når fram. Favoritknepet är fortfarande att luncha med eleverna.

När Jakob hörde att Huddinge kommun skulle fortbilda lärare i entreprenöriellt lärande och it blev han genast intresserad. Han gick kursen 2011 och samtidigt var hans elever bland de första att få en klassuppsättning lärplattor. Tillsammans blev de pionjärer för att hitta de bästa sätten att använda plattorna i undervisningen.
– Jag och klassens andra mentor, Carina Wennefjord, lade ner mycket tid. Men när vi fick det att fungera upptäckte vi så många fördelar, inte minst den snabba responsen. När barnen räknar, tränar ord eller andra färdigheter, ser de direkt om de gör rätt eller fel. De fastnar inte i väntan på rättning.

Tekniken gör det också lättare för eleverna att jobba utifrån sina förutsättningar, säger Jakob. Barn med läs- och skrivsvårigheter kan exempelvis enkelt markera text och få den uppläst. Elever som ligger före kan hitta mängder med svårare uppgifter att gå vidare med.

Porträttbild av Jakob Jennische

Jakob Jennische är en föregångare inom it-pedagogik på Vistaskolan. Foto: Ingemar Lindewall

 

Skolan blir på riktigt

Med lärplattorna kan eleverna fotografera och dokumentera sitt arbete enklare. De gör presentationer som imponerar stort, både vad gäller innehåll och form, berättar Jakob. Vissa arbeten blir även e-böcker och skolan har just startat ett digitalt bibliotek där de läggs in. På så vis kan fler få glädje av dem.
– Det gör att skolan känns mer på riktigt för eleverna. Det de gör här betyder något. Dessutom får vi många tillfällen att diskutera källkritik och nätetik, vilket är otroligt viktigt för barn i dag, säger han.
Jakob inspirerar också andra lärare till att jobba med ny teknik. Bland annat ordnade han och några kollegor en stor mässa med workshops och föreläsningar på Vistaskolan. Den lockade ett 100-tal pedagoger. Men på frågan om hans bästa yrkestips väljer han inte bara digitalt.
– Skapa relationer och lär känna eleverna och deras drivkrafter. Ett bra tillfälle är lunchen, då pratar man på ett mer avslappnat sätt. En elev som inte visar någon motivation på lektionerna kan gå hem och vara uppslukad av ett dataspel i fyra timmar. Den motivationen vill jag hitta och använda för att eleven ska lyckas i skolan.

Tre tips från Jakob

  1. Det ska vara kul att gå i skolan! Skapa trivsel så att alla vågar lita på varandra. Och var dig själv, du blir ändå avslöjad om du förställer dig.
  2. Hoppa på it-tåget, snart har du ändå inget val. Det finns fantastiskt många fördelar och är väldigt utvecklande. Jag har varit mellanstadielärare i 16 år och jobbet har aldrig varit roligare.
  3. Lär av varandra. Med it-pedagogiken kommer en stor öppenhet. Skaffa Twitter och Facebookkonto och följ andra som håller på med it i skolan. Man lär sig otroligt mycket.

Juryns motivering till Jakob Jennische

”Årets pedagog är motiverande, utmanande och innovativ. Genom sitt arbetssätt höjer denne lärare elevernas studiemotivation och tilltron till sin förmåga att lära sig. Med entusiasm och kunskap har Årets pedagog inspirerat kollegor att våga testa nya metoder, utmana sig själva i att använda ny teknik och våga bjuda in elever i det entreprenöriella tänkandet.

Eller som skolans rektor uttrycker det:
”Tack vare denna lärare startar vi klassbloggar, gör Flipped classroom-filmer, prövar olika metoder och annat vi inte ens visste fanns. En person som bjuder på sig själv, hjälper oss att våga och är en stor pedagogisk förebild för hela skolan”.

Tipsa oss