Hon formar framtidens entreprenörer

– Det här priset var fantastiskt roligt att få, framförallt ser jag det som ett kvitto på att vi jobbar helt rätt på Östra grundskolan; att entreprenöriellt lärande är framtiden, säger Carina Hafrén, förstelärare i SO och entreprenörskap på Östra grundskolan, som förra året fick Arena Huddinges pris för entreprenörskap.

Det är tyst och stilla på Östra grundskolan denna eftermiddag. Skolans alla pedagoger sitter i utvecklingssamtal och eleverna jobbar med egna arbeten.

– Jag har jobbat på Östra grundskolan i mer än 17 år och jag trivs bättre än någonsin. Vi jobbar i ett utvecklande klimat; högt i tak och stort utrymme för nytänkande och förändringsarbete, säger Carina Hafrén med eftertryck.

Carina Hafrén utanför Östra grundskolan

Carina Hafrén fick Arena Huddinges pris för entreprenörskap 2015.

 

Under senare år har hon jobbat extra mycket med skolutveckling och att utveckla skolan mot entreprenöriellt lärande.

– För mig har det alltid varit viktigt att kunskaperna som lärs ut i skolan har verklighetsförankring, entreprenörskap rymmer så mycket av det som eleverna ska få med sig ut i livet, säger Carina Hafrén.

UF-mässan en morot

Hon beskriver entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt:

– Det handlar om att ge eleverna chansen att utvecklas på många områden. Förutom att få ämneskunskaper hjälper det eleverna att träna självständighet, samarbetsförmåga, kreativitet och inte minst mod. Det senare har jag sett åtskilliga exempel på, intygar hon och berättar om den senaste lokala UF-mässan ”Ung och Företagsam”, som Huddinge kommun arrangerar sedan flera år tillbaka. Östra grundskolan deltog för tredje året i rad.

– Huddinge satsar stort vad gäller entreprenörskap för unga. Det finns ett nära samarbete mellan skola, näringsliv och kommunen som självfallet har många positiva effekter för våra elever. På UF-mässan i år vann några av våra elever från årskurs nio. Även i år var vi enda grundskolan i Huddinge som deltog bland alla gymnasieskolor, säger hon och fortsätter:

– Det som blir tydligt på mässan är att våra elever vågar ta kontakter med personer de inte känner. Tack vare att vi jobbar entreprenöriellt tränas våra elever tidigt i att våga ta egna kontakter och initiativ, något de har glädje av senare i livet, säger Carina Hafrén bestämt.

–Ofta kommer inriktningen mot entreprenörskap och att starta företag först på gymnasiet, men under det senaste året jobbat vi för att lyfta in det här pedagogiska förhållningssättet på ett strukturerat sätt redan på mellanstadiet på Östra grundskolan.

Brinner för sitt ämne

Att hon brinner för sitt ”ämne” är inte att ta miste på och hon ser dagligen också hur eleverna ges tillfälle att bli mer delaktiga i sitt lärande.

– Eleverna växer så otroligt mycket av att själva få söka efter kunskaper; att få jobba med något som är så tydligt som att starta ett eget företag gör att eleverna tar många egna initiativ och tränar sin kommunikationsförmåga. Huddinges UF-mässa betyder mycket i sammanhanget. Tack vare den finns det ett datum när man ska var klar. Den är både en morot och ett mål, förklarar Carina Hafrén.

Samtidigt är hon noga med att påpeka att arbetet med företagande alltid måste rymma läroplanens kunskapsmål, men att formerna för lärandet kan skifta.

– Målet med entreprenöriellt lärande och våra olika projekt inom området är inte primärt att utbilda ungdomarna till egna företagare, utan snarare att de ska klara av att ”ta för sig i samhället”, säger hon och fortsätter:

–Vi ger dem modet att pröva en idé, ibland misslyckas med den och få börja om igen, säger Carina Hafrén.

”Äntligen på riktigt”

– Förra året hade vi 104 elever i årskurs nio som valde att jobba stenhårt med entreprenörskap, där de också satsar mycket av sin fritid. Det känns oerhört roligt och ger mycket ny energi. När jag hörde en av eleverna säga ”Äntligen något som är på riktigt”, då kändes det väldigt bra, konstaterar hon.

För entreprenöriellt lärande är också ett sätt att få utvecklas som pedagog för Carina Hafrén:

– Jag är en person som vill jobba lösningsinriktat och alltid försöker hitta nya vägar och ny inspiration. Det här är ett mer personligt arbetssätt, man måste våga släppa sin expertroll i klassrummet och lyssna mer än att prata. Det är inte helt enkelt som pedagog och kräver både visst mod och ork, säger hon och betonar samtidigt att energin hela tiden fylls på tack vare eleverna, kollegorna och nu också av det ärofyllda priset från Arena Huddinge som hon fick förra året. Priset hon fick för ”entreprenörskap och handlingskraft” vill hon också tacka sina kollegor för.

Växande intresse

– Vi är flera pedagoger på skolan som driver arbetet med entreprenöriellt lärande. Tack vare att vi är ett kollegium som jobbar med detta, samt har en skolledning som uppmuntrar vårt arbete och vågar satsa har vi kommit långt på vår skola.

Priset har också haft det goda med sig att Carina Hafrén fått chansen att sprida skolans arbetssätt och sina egna tankar om att jobba med entreprenörskap, till fler skolor och pedagoger med tydligt sikte på samhälls- och arbetslivet utanför.

– Jag har förläst andra grund- och gymnasieskolor i kommunen, men även på högskolor i länet. Intresset är stort kring hur skolan kan jobba mer med entreprenörskap. Det känns positivt, konstaterar hon och skyndar vidare. BETT-mässan i London väntar.

Carina Hafréns bästa tips för att komma igång med entreprenöriellt lärande:

• Hitta en kollega som har samma syn på lärande. Bra att kunna stötta varandra i utvecklingsarbetet.
• Läs på om vad som är entreprenöriella egenskaper.
• Hitta gemensamma beröringspunkter för att kunna jobba ämnesövergripande.


Arena Huddinges motivering till priset:

”Arena Huddinges pris för entreprenörskap tilldelas 2015 till en person som hjälper ungdomar att tro på sig själva och får dem att prova nya tankar och idéer. En lärare som med stort engagemang och lika stor entusiasm undervisar och stöttar både lärare och elever. Allt för att ge eleverna kunskap om hur det kan vara att driva företag samtidigt som hon bygger upp och utvecklar undervisningen digitalt och skapar kontakter mellan skola och näringsliv.
En kvinna som gör entreprenörskapet synligt för ungdomar i skolan i Huddinge och som är en stor förebild för alla i skolan, men också för näringslivet i Huddinge och Södra Stockholm genom sitt sätt att sudda ut gränser och peka ut riktningen för framtiden.”


Fakta:

Arena Huddinges pris för entreprenörskap delas ut för att uppmärksamma kvinnor och män i skolan som genom sitt arbete och sitt engagemang bidrar till att barn och ungdomar får hjälp att utveckla sina egna idéer och handlingskraft, samt till att kunskap och inspiration sprids från skolan till övriga samhället. Prisutdelare 2015 var Edward Howard, VD Arena Huddinge och Conny Steinmo, chef för utvecklingsavdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss

Tipsa oss gärna om andra entreprenöriella pedagoger!