Lisa Hielle: ”I leken lär vi lustfyllt”

Lisa Hielle tar förskolebarnens lek och upptäckter på största allvar. Imman på rutan blir naturvetenskap, sandskopor blir matte och fågeln som sjunger får ett namn. Hon vill att barnens lust ska styra lärandet, det är viktigare än att alla treåringar kan hoppa på ett ben.

– Förr tänkte man mer så, att alla i den här åldern ska kunna denna färdighet och så tränade man. Nu börjar vi med det barnet är bra på och intresserat av. Det är en bättre utgångspunkt som lockar till mer lärande och stärker självkänslan, säger Lisa.

Förskolläraren Lisa Hielle med två förskolebarn.

Förskolläraren Lisa Hielle vann titeln Årets pedagog 2013 i kategorin Förskola. Foto: Ingemar Lindewall.

 

Efter 15 år som förskollärare vidareutbildade hon sig till pedagogisk handledare. I dag arbetar hon heltid med handledning och utveckling på fyra förskolor i Segeltorps förskoleområde. Bland annat ser hon över barnens fysiska miljöer inne och ute, leder utvecklingsgrupper tillsammans med chefer och håller workshop för pedagoger tillsammans med ateljépedagogen. En viktig del är också reflektionsgrupperna där arbetslagen diskuterar den pedagogiska verksamheten, hur olika projekt drivs och hur man jobbar vidare på bästa sätt utifrån barnens intresse.

– I början tyckte en del pedagoger att det var konstigt att arbetslagen skulle sitta och reflektera i 1,5 timme. Borde vi inte lägga all vår tid med barnen? Men nu efterfrågas reflektionsgrupperna och man har sett hur den tiden gynnar barnen. Även vår yrkesroll utvecklas med reflektion.

Sprider goda idéer

Lisa konstaterar att det har skett en enorm utveckling inom förskolevärlden. Det kommer ny forskning och det ligger mycket kunskap bakom den pedagogiska verksamheten.

– Vi utforskar vatten i form av is, rinnande i kranen eller som imma på rutan, det är naturvetenskap. Vi jobbar med matematik när vi lägger sandskopor i hinken eller jämför storlek och färg på stenar. Hör barnen en fågel hämtar vi fågelboken eller lärplattan för att lära oss mer. I leken finns mängder av upptäckter och tillfällen att lära lustfyllt.

Lisa tycker att hon har ett mycket spännande uppdrag. Hon känner sig tacksam för att hennes chefer ser värdet av pedagogisk handledning och skapar förutsättningar för den på förskolorna. I jobbet utvecklas även hon själv.

– Jag lär mig saker hela tiden, både när jag observerar och när jag diskuterar med pedagogerna. Jag ser mig inte som den allenarådande experten utan vi lär oss av varandra. Jag får näring av våra samtal och goda idéer som kan jag sprida vidare till andra grupper, säger Lisa.

Tre tips från Lisa

  1. Var närvarande och nyfiken när du är med barnen. Grip tillfällen som bjuds, upptäck saker tillsammans och bygg aktivt vidare på barnens intresse.
  2. Dokumentera det barnen gör, visa dem och prata om det ni gjort och lärt. Läroplanen säger att barn ska få chansen att förstå att de lär sig.
  3. Känn dig viktig. Egentligen är det ju hisnande vilket ansvar vi har för barnens utveckling. Vi gör en enorm skillnad i deras liv, så var stolt över ditt jobb.

Juryns motivering till Lisa Hielle

”Årets pedagog har en fantastisk förmåga att se alla individers kompetenser och att utgå från dessa i sitt utvecklingsarbete. Hon skapar kvalitetsmedvetande, tydlighet och professionalism, uppmuntrar och stimulerar.

Genom att lyssna på, lyfta och utmana sina kollegor i reflektioner kring verksamheten bidrar hon till att skapa en verksamhet där barnen ges förutsättningar att bli aktiva, kreativa och ansvarskännande.

Hon är väl förankrad i aktuell forskning och har en mycket god förmåga att omsätta och förmedla både praktiska och teoretiska kunskaper. Genom sitt förhållningssätt mot barnen som en närvarande och medforskande pedagog är hon en förebild för många pedagoger!”