IV-arbetslaget på Sågbäcksgymnasiet

Vad betyder det för er att vinna priset? - Det är ett erkännande att arbetet med de här eleverna är viktigt, och ett erkännande för eleverna. Det är ju viktigt för hela samhället att de här ungdomarna kan komma ut i arbetslivet. Vi jobbar för att de här eleverna verkligen ska komma till sin rätt och skapa fler möjligheter för dem i livet, sa vinnarna.

Juryn har utsett lärarlaget för IV-programmet på Sågbäcksgymnasiet till vinnare i Årets pedagoger i kategorin gymnasiet/vux 2010. Priset delades ut av gymnasienämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén och förra årets vinnare, idrottslärarna på Östra gymnasiet.

Gruppbild på lärare

IV-programmet på Sågbäcksgymnasiet vann priset Årets pedagog 2010 i kategorin gymnasiet/vux. Foto: Ingemar Lindewall.

 

 

Juryns motivering

”Med utnyttjande av moderna pedagogiska metoder och med ett starkt personligt engagemang rustar arbetslaget IV på Sågbäcksgymnasiet sina elever för livet genom att stärka deras självbild. Eleverna lär sig att ta eget ansvar och får därmed möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar”.

 

IV-arbetslaget på Sågbäcksgymnasiet består av Anita Engberg-Hansen, Ulla Magnusson, Margareta Nygren, Maria Tegnestrand, Mauri Ylivallo, Rune Andersson, Vladimir Kajaba, Anne Lindberg, Rául Cancela och Hélena Skogfeldt-Douhan och är en blandning av kärnämneslärare, yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare.

Tipsa oss