Juridik i vardagen väcker elevernas intresse

Anders Toll på Östra gymnasiet i Trångsund brinner för sitt ämne – juridik – och för att få med alla elever på banan.
Höga förväntningar, tydlighet och ett gott klassrumsklimat är de viktigaste komponenterna för att få alla elever att lära och utvecklas med ämnet, anser han.

Anders Toll tillsammans med elever

Sedan några år tillbaka är Anders Toll ansvarig för utformningen av Östra gymnasiets juristinriktning, som fått fler och fler sökande för varje år.

– Vi märker att skolan generellt har ett gott rykte. För mig är det ett bra betyg att det är många som söker vår juridikinriktning. Att jag förra året blev nominerad som årets gymnasielärare, och i år vann utmärkelsen, känns helt fantastiskt. Det är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg här på skolan, säger han ödmjukt.

Arbetsklimatet på skolan är viktigt för utveckling

För Anders Toll är ingen som tar till så stora ord om sin egen insats som pedagog, snarare är han snabb med att förmedla det goda arbetsklimatet som råder på hela skolan. Ett klimat som bidrar till goda möjligheter att utvecklas som pedagog och ta undervisningen till nya höjder.

Men att han är en populär pedagog hos eleverna går inte att ta miste på. Lovorden haglar vid besöket på skolan, och i nomineringen uttryckte elever att Anders Toll var den bästa lärare de haft.

Höga förväntningar, vardagsjuridik och klassrumsklimat

Själv tror Anders Toll att det är hans brinnande intresse för juridik, och ambitionen att alltid försöka levandegöra ämnet och anpassa det till elevernas vardagsliv, som ger framgången.
– Jag en utbildad jurist, som har valt att undervisa. Det är en stor fördel att ha så gedigna ämnesskunskaper att ösa ur, och veta vad som efterfrågas i arbetslivet. Det gör att jag kan förmedla ämnet på ett levande och konkret sätt till mina elever, säger Anders Toll och fortsätter:

– Alla elever måste ha en chans att komma med på banan. När de upptäcker att ämnet juridik inbegriper nästan det mesta i deras egen vardag, då väcks oftast deras intresse. Eleverna vet också från dag ett på skolan att jag har höga förväntningar på dem, samtidigt som jag är extremt tydlig med vad de ska lära sig. Ingen ska behöva spilla energi på att känna sig osäker.

Anders Toll understryker att han stortrivs på skolan. Något som eleverna märker. Det goda arbetsklimatet kommer eleverna till del, och skapar också ett gott förhållningssätt mellan alla på skolan.

– Våra elever är trevliga och artiga. Skolan har ett ”mjukt” umgängesklimat. Varje lektion är också en lektion i uppförandekoder. Det är en viktig del i min undervisning. Självfallet tar jag hjälp av juridiken även här. Hela vårt samhälle bottnar i lagar och regler. Kan man ge eleverna den insikten så är det sedan bara att köra på, säger Anders Toll och verkar att ha hur mycket energi som helst för sitt ämne och sina elever.


 

Tre goda råd från Anders Toll:

  • Skapa ett gott klassrumsklimat och visa eleverna att du har höga förväntningar på dem.
  • Var tydlig med vad de ska lära sig, vad som krävs av dem för att klara lärandemålen.
  • Levandegör ämnet så det känns relevant för eleverna.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss