Lena Sjögren:”Vi kan inte ha elva Zlatan”

Lena Sjögren är rektorn som formats och hämtar inspiration i idrottsvärlden. Hon bygger arbetslag och ledningsgrupper efter samma princip som fotbollslag, där alla spelare ska komplettera varandra. I Vårby skolområde trivs hon för att hon verkligen kan göra skillnad.

– Jag har nog alltid varit en ledartyp. Det började redan under min skoltid då jag spelade handboll och fotboll. På planen gäller det att se varje individ och vad den kan bidra med, ha ett tydligt mål och en strategi för att ta sig dit. På samma sätt är det när man leder en skola, säger Lena.

Porträttbild på Lena Sjögren, i bakgrunden några elever och gröna skåp.

Vårby skolors rektor Lena Sjögren blev Årets ledare i grundskolan 2012. Foto: Ingemar Lindewall.

 

På Vårby skolor har hon gjort en översyn som bland annat innebär att lärarna bara undervisar i ämnen som de är behöriga i. Hon har också noga valt ut ledningsgruppen. Att forma en organisation är som att lägga ett pussel där alla bitar ska passa ihop med rätt person på rätt plats, menar Lena.
– Vi kan inte ha elva Zlatan utan var och en bidrar på sitt sätt med sina kompetenser. Det gäller även i ledningsgruppen där jag inte måste kunna allt. Jag omger mig med kompetenta kollegor och tillsammans kan vi mycket.

Stärker självkänslan

En viktig uppgift i Vårby skolområde är att stärka elevernas självkänsla. Att få dem att tro på sig själva och vad de kan åstadkomma. Skolans ”Wall of fame” är ett sådant initiativ. Där finns foton på tidigare elever som blivit framgångsrika, exempelvis vd:n Dani Evanoff. Förebilder som även kommit till skolan för att berätta om sin karriär. Ett annat uppskattat initiativ är ”Årets elev”.
– Det är en utmärkelse vi ger till elever som går ut med höga betyg, förbättrar sig mycket eller är goda förebilder. Det är viktigt att uppmuntra det goda och hjälpa varje elev att förbättra sig utifrån sina förutsättningar, säger Lena.

För att stärka eleverna har skolan också satsat på surfplattor och för att göra dem till ett så bra verktyg som möjligt i elevernas lärande börjar en särskild it-pedagog i höst. Man är även med i projektet ”Ledaren i Mig”, där eleverna tränas i att utveckla sina ledaregenskaper och sin självkännedom.
– Våra satsningar har gett resultat. Eleverna har bättre koll på sina mål och pedagogerna har tydligare fokus. Skolan har också blivit lugnare och ungarna stoltare vilket är fantastiskt kul att se, säger Lena.

Tre tips från Lena

  1. Omge dig med kompetenta medarbetare och kollegor och bygg ett stabilt team.
  2. Var tydlig med vart ni är på väg och ha ett stort tålamod. Förändring kräver tid.
  3. Ha god självkännedom och ha koll på vem du är som ledare. Det är bra att vara trygg i sin roll och modig nog att våga misslyckas ibland.

Juryns motivering:

”En driven och engagerad rektor som tror på varje elevs potential att hamna på skolans Wall of Fame. Eleverna ska lämna Vårby skolor med såväl kunskaper som praktiska verktyg för att klara sig genom livet.

Genom tuffa beslut och med stor uthållighet har hon startat en positiv förändring i de tre skolor hon ansvarar för. Hon har tydliggjort skolornas vision och värdegrund och hittat arbetssätt för att nå dit. Värdegrundsarbetet med ”Ledaren i Mig”, utvecklingsarbete med entreprenörskap och digitalt lärande är nu ingredienser i skolornas dagliga arbete.”

Tipsa oss