Malou har fokus på elever med särskilda behov

Malou Olsson är en av två pedagoger som fick utmärkelsen Årets pedagog i grundskolan 2014. Hon arbetar med fokus på elever i behov av särskilt stöd och har uppdraget att arbeta med inkludering på Visättraskolan.

– Alla har något man är bra på. Min uppgift är få eleverna att se sina styrkor och få dem att förstå att de duger som de är, säger Malou Olsson, en av två  som fick utmärkelsen Årets pedagog i grundskolan 2014. Sedan en tid har hon det övergripande uppdraget att jobba med inkludering på Visättraskolan.

Malou Olsson har arbetat som lärare i sju år och alltid intresserat sig för elever med särskilda behov. På Visättraskolan går alla elever med särskilda behov i blandade klasser, sedan ett par år tillbaka.

– Som pedagog på skolan är min uppgift att se till att alla elever får det stöd och de redskap som behövs för att klara målen. Tack vare att vi är minst två vuxna i varje klassrum, så ökar förutsättningar att ge varje enskild elev ett bra stöd. Det finns tid till det här på skolan, säger hon tacksamt.

Malou Olsson med elever

Malou Olsson blev Årets pedagog i grundskolan 2014

Generella lösningar bästa vägen

Under flera år har hon utvecklat sina kunskaper om hur man bäst kan anpassa undervisningen, för att ge rätt stöd till elever med särskilda behov.

– Jag hämtar inspiration från olika pedagogiska inriktningar och tar alla chanser till fortbildning inom området, berättar hon.

Det Malou Olsson kommit fram till är att generella lösningar i klassrummet ofta är den bästa vägen för de elever som behöver lite extra stöd.

– Ett exempel är att vi tar ett par extra minipauser per dag. Elever med koncentrationssvårigheter behöver det, men det gynnar även alla andra elever. Hela klassen blir lugnare tack vare våra minipauser. Ett annat exempel är att vi arbetar varierat varje dag med många olika moment inom varje område, vilket gör att elever kan arbeta mer flexibelt, säger Malou Olsson och fortsätter:

Ingen tävling i klassrummet

– Vårt klassrumsklimat är sådant att ingen tävlar mot någon annan. Varje elev jobbar i sin takt och med deluppgifter som anpassas utifrån den enskilda elevens förutsättningar. Det kräver mycket förberedelser, samt att vi känner våra elever väl, säger Malou Olsson.

En annan viktig bit för att eleverna ska nå sina mål är att ha högt ställda individuella förväntningar.

– Har man höga förväntningar på eleverna innebär det med automatik att man måste ställa höga krav på sig själv som pedagog. Här har jag tur, för på vår skola finns tid för reflektion och kompetensutveckling.

Vilket i sin tur gör att arbetet som pedagog känns tryggare, betonar hon.

I ett ständigt lärande

– På samma sätt som att vi pedagoger är noga med att identifiera elevernas styrkor, så är vår rektor väldigt uppmärksam på oss som pedagoger; vilka styrkor har vi, vad kan vi bidra med som gynnar hela skolan osv. Jag upplever att jag befinner mig i ett ständigt lärande här på skolan, vilket motiverar mig att hela tiden försöka höja nivån i mitt eget klassrum.

Malou Olsson tycker att skolledningen även bidragit till att personalen på skolan i högre utsträckning delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

– Vi har fått ett positivt klimat på skolan. Nu både får och ger vi mer beröm till varandra, än tidigare. Ytterst är det eleverna som tjänar på det. Motiverade och engagerade lärare får även eleverna att vilja anstränga sig mera. Det ser vi tydligt på vår skola. Resultaten på nationella proven ligger till och med över genomsnitttet i kommunen i vissa ämnen i år, säger Malou Olsson stolt.

Och hon är övertygad om att skolans arbetssätt med ökad inkludering, bidragit till en positiv utmaning för alla pedagoger och gett en extra skjuts framåt i arbetet med att få alla elever att nå sina lärandemål.


 

Tre tips från Malou Olsson:

• Var övertydlig i din kommunikation med eleverna vad gäller förväntningar, instruktioner och information.

• Utgå alltid från varje elevs styrkor.
Låt alla elever lyckas varje dag. Ha alltid höga och rimliga förväntningar på alla elever, både kunskapsmässigt och socialt.

• Arbeta med atmosfären i gruppen. Skapa ett tryggt och trivsamt klimat i klassen.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss