Med nyfikenhet som drivkraft

– Det känns helt fantastiskt att få den här utmärkelsen. Att det också var föräldrarna som nominerat mig är väldigt hedrande, säger Erika Wigen, med glädjetårar i ögonen.

Erika Wigen

Det har blivit vardag igen, men Erika Wigen har inte riktigt hämtat sig från galakvällen för drygt en vecka sedan. Då fick hon utmärkelsen ”Årets Pedagog i förskolan”, blommor, diplom och 30 000 kronor till vidareutbildning inom yrket. I personalrummet på Talldalens förskola ligger fortfarande serpentiner i sofforna, godis i skålar och inte minst står det stora diplomet på hedersplats.

– Vi hade fest här och suger fortfarande lite på karamellen. Förskolan Talldalen har bara funnits två år, men vi är redan ett väl sammansvetsat gäng. Årets pedagog ser jag som en utmärkelse som alla här på förskolan är delaktiga i, säger Erika Wigen ödmjukt och hjälper några av barnen med kläderna.

Hon har jobbat länge inom förskoleverksamheten men fascineras fortfarande av att gå till jobbet och inte veta riktigt vad dagen ska rymma. Att jobba med barn är att alltid utmana sig själv, lära sig något nytt och bli överraskad.

I ständigt lärande

– Min starkaste drivkraft är min nyfikenhet. Den finns där varje dag och i varje möte med såväl barnen som föräldrarna, säger Erika och konstaterar att hon aldrig blir färdigutbildad så länge hon jobbar i det här yrket.

– Även om vi vet vad vi ska göra varje dag och har tydliga och långsiktiga mål, så är ändå varje dag fylld av överraskningar, säger hon.

Flexibilitet är en av Erikas hörnstenar, likaså goda relationer. Det är ett måste för att bygga det nödvändiga förtroendet mellan personal och föräldrar. Något hon har jobbat hårt för alltsedan hon började sin bana inom förskolan för mer än 20 år sedan.

– Vi jobbar med exakt samma utgångspunkt som föräldrarna; med barnens bästa för ögonen. Därför är det oerhört viktigt att vi redan från dag ett skapar goda relationer med föräldrarna och kan ge realistiska förväntningar på vår verksamhet, säger hon och fortsätter:

– Självfallet är det barnen som står i centrum, men föräldrarna måste känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss. Trygga föräldrar ger trygga barn.

Känna förtroende

Erika Wigen betonar att goda relationer också bidrar till att man snabbare hittar lösningar om det uppstår problem för ett barn på förskolan.

– Det kan exempelvis handla om att vi upptäcker att ett barn har tal- och språksvårigheter, eller andra saker som föräldrar kan tycka är känsligt eller tufft att få information om. Har man en grundmurad bra relation går det lätt att prata även om det som är svårt. Har man en sämre relation är det lätt att man drar sig för att ta upp frågor som är lite svåra. Vi ska inte riskera att det blir en ”höna av en fjäder”.

Hon understryker gång på gång vikten av att ha en öppen dialog om allt som rör barnen med föräldrarna:

– En utomstående person skulle kanske tycka att vi pratar om småsaker och lägger energi i onödan på vissa ting. Men vår erfarenhet är att det är just det som bygger ett förtroende. Det börjar med de små sakerna runt barnen, säger Erika lugnt och bestämt.

Stöd i vardagen

Hon tycker att det finns en större osäkerhet i föräldrarollen än som var fallet förr om åren. Där kan förskolepersonalen vara ett stöd och fungera som rådgivare i olika vardagsfrågor.

Efter 20 år som barnskötare bestämde sig Erika, 2007, för att ge skolbänken en chans igen. Hon valde då mellan att helt byta spår eller att läsa till förskollärare. Efter fyra års distanspluggande på Linneuniversitetet i Växjö blev hon klar förskollärare 2011.

– Jag har inte ångrat en dag att jag fortsatte jobba inom förskolan. Det är att befinna sig i ett ständigt lärande och inte minst så är det här med att den enda dagen aldrig är den andra lik, säger hon och spricker upp i ett stort leende.

Öppen inställning

– På vår avdelning och förskola ska allas styrkor komma till användning. Det är viktigt att vi som personal också har en öppen inställning till varandra. Det ska inte finnas några vattentäta skott i personalgruppen, och vi ska också få chansen att utvecklas och hela tiden lära nytt i vårt yrke. Här tycker jag att vi har stort stöd av våra chefer och ledningen för förskoleverksamheten, säger hon och visar runt i de ljusa, luftiga och trivsamt inredda lokalerna.

– Vi har även fått ljudabsorbenter uppsatta på väggarna för att dämpa ljudet. Höga ljudnivåer är ett generellt stort problem som följer av att vi har stora barngrupper i förskolans verksamhet. Men det är alla medvetna om och jobbar för att vi ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, säger Erika Wigen och berättar sedan att hon återigen funderar på att vidareutbilda sig.

–Att jobba med barn med behov av extra stöd har alltid intresserat mig. Så nu är mitt sikte inställt på fortsatta studier, troligtvis till specialpedagog, säger hon och ser förväntansfull ut.

– Prispengarna på 30 000 tusen kommer bli en bra grundplåt där, säger hon och skyndar vidare för att bistå vid lunchen. Idag är hälften av 4-5-åringarna sjuka på hennes avdelning. Men 11 barn väntar på att få hjälp, stöd och nya utmaningar även denna dag.

Erika Wigens fem bästa råd:

• Skapa ett varmt välkomnande klimat för personal, barn och föräldrar. Det ska även synas i lärmiljön.

• Skapa ett arbetslag/förskola där man både får ge och ta utrymme.

• Bygg förtroende mellan personal och föräldrar. Viktigt med relevanta förväntningar här och nu.

• Jobba i små grupper med barnen.

• Var nyfiken på barnens intressen och vad de gör.


 

Juryns motivering:

”En pedagog med ett starkt driv och engagemang samt en vilja att ständigt utvecklas i sin yrkesroll. Med sin positiva inställning skapar Erika lugn, struktur och trygghet på avdelningen som gör att både barn och medarbetare trivs och mår bra. Genom att kritiskt granska och reflektera över den egna verksamheten bidrar hon till att skapa en lärmiljö som inspirerar barnen till lek och lärande. Förmågan att se och uppmärksamma alla barn och föräldrar ger förtroendefulla relationer som bidrar till att skapa goda förutsättningar för alla barns utveckling och lärande.”

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Erika?