Maria Wiman: ”Mina elever tar ofta i från tårna för att lära sig”

– Det finns så otroligt mycket jag vill utveckla i min roll som pedagog. Än så länge är jag bara i startgroparna, säger en entusiastisk Maria Wiman på Edboskolan. Tack vare hennes värdeskapande och entreprenöriella lärande blev hon nominerad till Årets pedagog av såväl elever, föräldrar som kollegor.

Maria Wiman tillsammans med elever

Det är sista timmen innan sportlovet börjar, men Maria Wiman ser inte ut att behöva något lov direkt. Full av energi och lust att lära berättar pedagogen, som nyligen fick utmärkelsen: ”Årets pedagog i grundskolan”, att det mer var en slump att hon blev lärare. Något hon är tacksam för varje dag.

– Varje dag sedan jag valde lärarbanan, för fem år sedan, har jag känt att det är helt rätt. Jag älskar att göra den här resan med mina elever. För det är en kunskapsresa vi gör tillsammans, säger Maria Wiman, som även har en magisterexamen i litteraturvetenskap i bagaget.

Intresset för litteratur är något som tydligt genomsyrar hennes lärande:

– Högläsning är en viktig del i min undervisning. Just nu läser vi en vuxenbok: ”Flykten från Läger 14”. Visst, mina elever är 12 år, men de är oerhört kompetenta, vetgiriga och har själva valt den här boken. Ett stort misstag som fortfarande råder i skolans värld idag, är att vi underskattar eleverna. Det misstaget tänker jag inte göra. Jag sätter ribban högt. Eleverna vill ha utmaningar och känna att vi tror benhårt på dem, säger hon ivrigt och fortsätter:

– Mina elever tar ofta i från tårna för att lära sig. Då känner jag i ryggmärgen att jag jobbar rätt.

– Tack vare att vi högläser får vi gemensamma referenser. Böckerna är något vi kan samlas kring, prata om, och starta diskussioner utifrån. Läsning är också den enda läxa som jag överhuvudtaget ger mina elever, konstatera Maria Wiman, som ständigt reflekterar över hur skolan är formad och hur man ska ta steget vidare.

Jobbar värdeskapande

– Skolans ramar kan kännas lite väl snäva för att passa in dagens samhälle. Det sitter liksom inmurat i väggarna hur vi ska jobba som pedagoger. Jag tror stenhårt på att skolan i stort måste ta ett tydligare kliv ut i samhället. Vi måste helt enkelt modernisera oss. Jag har exempelvis aldrig haft ett prov, förutom de nationella proven som fortfarande är ett måste. Istället jobbar jag  entreprenöriellt och värdeskapande i min undervisning, säger hon och fortsätter:

– Det eleverna jobbar med ska kännas meningsfullt för dem, utgå från något de själva brinner för och gärna ha en mottagare. Helst ska det finnas ett konkret mål med det vi gör, förtydligar hon och berättar om senaste projektet: att samla in 20 000 kronor till Röda Korset. Ett mål som närmar sig med stormsteg.

– Mina elever väljer att jobba på kvällar och helger med det här. De lär sig otroligt mycket på vägen. En elev uttryckte det: ”Vi lär oss massor utan att ens veta om att vi lär oss”. Det var ett fantastiskt betyg.

Ett annat projekt, som också rönt stor medial uppmärksamhet, är Maria Wiman och hennes elevers kamp för att stoppa nedläggningen av Utbildningsradions program: ”Geografens testamente”.

Alla har något att bidra med

Förra året, när mina elever gick i femman, fick de veta att programmet var nedläggningshotat. Då bestämde de sig för att försöka rädda programmet. Genom att agera på sociala media, skriva debattartiklar och ta direktkontakter med både cheferna på Utbildningsradion och till och med kulturminister Alice Bah Kuhnke, lyfte de upp frågan om programmets vara eller icke-vara på hög nivå. Det blev en fantastisk ”lektion” i hur demokrati fungerar, men också hur man faktiskt kan påverka saker i sin omvärld, att var och ens agerande faktiskt kan göra skillnad.

– Den resan gav oerhört mycket kunskap på vägen, och det bästa av allt, förutom att vi lyckades rädda programmet, var att alla mina cirka 50 elever var med på tåget. Alla deltog efter förmåga. Det är så vi ska jobba i skolan. De projekt vi går in i, ska ge plats för alla elever, oavsett förmåga. Alla har något att bidra med, vilket i sin tur ger mening och innehåll för samtliga elever. Framförallt behöver aldrig någon elev känna att den misslyckats. Det sista ser jag som en av mina absolut viktigaste uppdrag som pedagog.

Ett annat viktigt uppdrag som Maria återkommer till flera gånger, är att stärka elevernas självkänsla, och vissheten att det de gör spelar roll.

Vägledande — att göra skillnad

– Mitt motto som pedagog, eller snarare i livet, är att det jag gör ska göra skillnad. Det vägleder mig varje dag, och det förhållningssättet tror jag att mina elever verkligen också märker av dagligen. Vi har en ömsesidigt väldigt bra relation till varandra, betonar hon.

Hur rimmar då hennes projektinriktade, värdeskapande arbetssätt med de kunskapskrav som läroplanen innefattar?

– Jag får självfallet frågor, och alla pedagoger som jag möter gör inte vågen när jag berättar om hur jag jobbar tillsammans med mina elever i svenska och SO-ämnena. Men jag har en tydlig plan för allt jag gör. Alla kunskapsmål som finns i läroplanen bockar jag av systematiskt. Vi har inte böcker eller material som vi följer från A-Ö, men jag ser hela tiden till att vi inkluderar den kunskap som eleverna behöver för att nå sina mål.

Därför lovordar Maria Wiman de formativa bedömningsgrunderna, där allt  eleverna gör kan bedömas kontinuerligt.

– Jag får otroligt bra underlag för bedömning tack vare den här metoden. Att jag inte har prov uppskattas både av elever och föräldrar. Det ger betydligt större rättvisa åt eleverna, än om man har prov då och då, konstaterar hon.

Den röda tråden

–För mig är det viktigt att anpassa lärandet efter hur samhället ser ut idag. Hur rustar vi i skolan eleverna bäst för framtiden. Vilken kunskap ska de bära med sig härifrån? Det är inte årtal och lösryckta fakta. Sådant googlar de fram. Nej, idag måste eleverna få mer kunskaper om det jag kallar den ”röda tråden”. Vad som binder ihop ett samhälle, vad som bygger upp självkänslan och skapar tillit mellan människor. Det är bärande kunskaper och något som jag jobbar hårt för att ge mina elever, konstaterar hon och säger full av iver:

–Det känns som jag knäckt koden. Fler pedagoger borde definitivt jobba så här. Att mina elever når målen med råge tycker jag är bevis nog. Känslan av att bara befinna sig i startgroparna; att det finns så spännande utmaningar som pedagog är en otrolig drivkraft. Nästa steg för mig handlar om läsutveckling. Hur jag kommer att gå vidare får vi återkomma till, säger Maria Wiman, som tänker ta en del av lovet att fundera på just det.


 

 Maria Wimans bästa tips:

  • Ta till vara på elevernas kreativitet och uppfinningsrikedom. Det vinner alla på.
  • Var lite tokig! Våga tänja på gränserna över hur en ”vanlig” skoldag ska se ut.
  • Se till att det finns en verklig mottagare till elevernas arbeten. Då blir skolan viktig på riktigt.

Juryns motivering:

”Med sitt entreprenöriella tänk och sin förmåga till innovativ inlärning rustar Maria eleverna för framtiden. Tack vare ett inkluderande arbetssätt har hen skapat ett klassrum där alla är ett team som arbetar mot ett gemensamt mål.
Marias engagemang och entusiasm har fått eleverna att nå de mål de själva inte trodde var möjliga. Det som började som ett lokalt intresseprojekt blev snart en uppmärksammad fråga i flera medier och eleverna har fått uppleva att de kan påverka och att deras röster räknas.

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Maria?

Tipsa oss