Mod och lyhördhet – egenskaper som är A och O

Årets chef Margaretha Kareliusson tycker själv att det som utmärker en bra ledare är att kunna se och ta tillvara alla medarbetares olika förmågor.

På förskolan Lejonet i Flemingsberg har de flesta barn gått hem för dagen, men några i personalen är kvar för en avstämning och lite planering inför veckans resterande dagar.

Margareta med personal

Att Margaretha Kareliusson fick utmärkelsen Årets chef förvånar ingen.

”Vi som jobbar med Margaretha känner dagligen att vi har en chef som lyssnar, uppmuntrar och ger oss chansen att utvecklas och få nya utmaningar i vårt jobb”, är den samstämda uppfattningen från personalen.

Som chef de senaste fem åren, och mer än 20 år inom förskoleverksamhet som förskollärare och specialpedagog, vet Margaretha Kareliusson väl vad jobbet handlar om.

Målstyrd lärande verksamhet

– Det som är spännande är att förskolan förändrat sig oerhört, från att varit en omsorgsverksamhet till att ha en tydlig och målstyrd lärande verksamhet. Den resan har varit och är oerhört spännande att få vara med om, säger Margaretha, som själv beskriver sig som en nyfiken person, med ett stort intresse för människor. Något som har bidragit till att hon stannat kvar inom förskoleverksamheten.

– Här möter jag dagligen många människor; barn, personal, föräldrar men även kollegor i Huddinge kommun, i olika sammanhang, där vi samverkar. Ingen dag är den andra lik. Att få jobba i en så föränderlig verksamhet som förskolans är superroligt. Jag går dagligen till jobbet med iver och energi, säger hon.

Efter många års arbete har hon god kännedom om förskoleområdet hon är chef för; Flemingsberg och Kästa. Ledarskapet för de sex förskolorna med cirka 450 barn, delar hon med en kollega. Hon ser idel fördelar med att vara två chefer inom samma område.

– Att vara chef kan stundtals innebära att stå rätt ensam i sin roll. Tack vare att vi har delat ledarskap så har jag alltid någon att bolla alla frågor med. Vi har delat upp området mellan oss, så vi har huvudansvar för tre förskolor vardera. Samtidigt försöker vi samverka så mycket det bara går mellan förskolorna, till exempel med gemensamma studiedagar och olika nätverk.

Se alla människors styrkor

Som chef har Margaretha alltid värderat högt att kunna omge sig med personal med olika kompetenser.

– Min erfarenhet är att det blir bäst om man har olika ingångar. Vår personal har en bred palett av erfarenheter att ösa ur, säger hon och berättar att hon bland annat har flera pedagoger som behärskar flera språk.

– Flemingsberg och Kästa är mångkulturella områden, något som också måste avspegla sig i vår personalgrupp. Vi har lång erfarenhet av att ta tillvara och se alla människors styrkor. Det bottnar hela vår verksamhet i, säger hon med eftertryck och fortsätter:

– Vi har också en ledningsgrupp inom vårt område. Där har vi rätt livliga diskussioner; allt ifrån hur vi ska ha ett normkritiskt tänkande till pedagogiska modeller. För mig är de bästa arbetsgrupperna sådana där man också utmanas, och det gör vi med råge i ledningsgruppen.

För 12 år sedan gick Margaretha specialpedagogbildningen. Något hon också har stor nytta av som chef:

– Det är viktigt att kunna tänka alternativ; alla barn har olika behov, likaså alla familjer, men också personalen. Man måste kunna lyssna in och försöka förstå. Lyhördheten är a och o i det här yrket, gentemot barn, föräldrar och personal. Det gäller att kunna möta varandra på väldigt många olika sätt.

”Struktur passar mig”

En annan hörnsten i hennes chefskap är struktur. Att veta vad som gäller, ha en bra framförhållning och en tydlig målbild är något som Margaretha Kareliusson ständigt jobbar med.

– En röd tråd måste finnas i allt vi gör på förskolorna. Alla ska veta vilken målbild vi jobbar mot. Därför är det viktigt att vi även samverkar inom förskolorna i vårt område. Vår verksamhet ska inte vara spretig utan ha en stabil grund. För det krävs god planering och tydliga mål. Det är helt enkelt det som är att ha ”superstruktur”. Och det passar mig som hand i handske, säger hon och skrattar.

För även om Margaretha är en chef som lägger timmar och åter timmar på planering och struktur i verksamheten, så finns alltid skrattet och värmen närvarande.

– Det måste vara kul att gå till jobbet. Vi vuxna måste visa respekt, värme och glädje i vårt jobb. Vi är inte bara förebilder för våra barn, utan även för föräldrar och inte minst för varandra, säger hon och skyndar till nästa möte.

Margaretha Kareliussons bästa råd:

• Du måste tycka om utmaningar och lära dig nytt
• Du måste ha mod, ibland måste våga ta obekväma beslut
• Du måste tycka om att prata med människor och vara lyhörd


Juryns motivering:

”Margaretha driver ett systematiskt kvalitetsarbete där barns förändrade kunnande står i fokus. Genom sin goda förmåga att lyssna och försöka hitta lösningar på de problem som ibland uppstår finns ett stort förtroende för henne, både hos föräldrar och medarbetare. På de här förskolorna finns ett gediget språkutvecklande arbete som till och med uppmärksammats av Skolinspektionen. Och med superstruktur har Margaretha bidragit till att skapa förutsättningar för alla pedagoger att ständigt utmanas och utvecklas i sitt pedagogiska uppdrag.”

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Vill du komma i kontakt med Margaretha?