Stefan Vilkman: ”Led och låt dig ledas”

Stefan Vilkman är rektorn som gillar att ha koll på alla delar. Han pratar lika intresserat om Östras pedagogik som arkitektur och om vad som puttrar i grytorna i köket. Bra ledarskap handlar om att både gå ner i detaljer och att delegera.

För att komma in i Östra gymnasiets ljusa rymliga lokaler måste man först ta sig igenom en låst dörr. Den markerar att detta är en speciell plats med en speciell atmosfär och kultur.

– Vi talar om ”Östra-andan” och den ska eleverna känna från första dagen. Då har vi en mottagningsceremoni där vi hälsar på alla vid dörren och jag håller ett litet tal. Man ramlar inte bara in på vår skola utan det ska kännas viktigt och speciellt att komma in här, säger Stefan.

Porträttbild på Stefan Vilkman i en trappa

Rektor Stefan Vilkman, Årets ledare 2011 i kategorin gymnasiet/Vux.

Inbyggd kommunikation

Arkitekturen är en viktig del och Stefan var med som projektledare redan på ritningsstadiet. När skolan stod klar 2005 var det i mångt och mycket hans vision som arkitekterna hade omsatt i glas, tegel och trä. Blandningen av öppen planlösning och glasväggar ger såväl insyn som ljus, rymd och arbetsglädje. De öppna ytorna främjar också kommunikation, ett av skolans ledord.

– Vi ville inte ha tydligt åtskilda utrymmen där lärarna dök upp som från ingenstans när det var dags för lektion. Här möts vi naturligt när vi rör oss genom lokalerna och personalen pratar med ungdomarna även utanför klassrummen, säger Stefan.

Delaktighet och ”vi-känsla”

Känslan av delaktighet är viktig även för personalens engagemang. Stefan är chef över ett 50-tal lärare och han har skapat en platt organisation där väldigt många har ansvarsuppgifter.

– Mottot är ”led och låt dig ledas” och olika personer bestämmer över olika situationer, ibland är man ledare och ibland ledd. Sammanlagt har jag nog delegerat ut en och en halv tjänst av ledningsuppdrag, säger Stefan Vilkman.

Han tror också på att jobba gränsöverskridand för bättre samhörighet och ”vi-känsla”.

– Vi umgås och hjälper varandra över yrkesgränserna. Det syns även i matsalen där skolledningen lika gärna kan sitta tillsammans med lärare, elever, städ- eller kökspersonal. Vi gör ingen tydlig uppdelning av folk här, säger Stefan.

Juryns motivering

”Han är en visionär och tillgänglig chef som har skapat ”Östraandan”, där ledorden är resultat, individ och kommunikation. Elevambassadörer tävlar om att tala varmt om skolan. Han ger all personal frihet under ansvar.”

Tipsa oss