Anna Wickström: ”Tydlighet skapar trygghet”

I tredjeklassarnas lådor på Trångsundskolan ligger omsorgsfullt skrivna mållappar. ”Fler engelska ord”, ”läsa snabbare” eller ”göra bakåtvolt” står det på några. Läraren Anna Wickström vill ha motiverade elever som är med och planerar sitt lärande.

– Utifrån deras mål diskuterar vi hur de ska göra för att bli bättre och när de kan träna. Just bakåtvolten får jag hänvisa till gympan, men jag är alltid noga med att ta eleverna på allvar. Hittar de sin inre motivation har de lättare att lära sig saker, säger Anna.

Givetvis är barnens önskemål inte den enda riktlinjen, påpekar hon. Elevernas mål balanseras alltid mot vad de måste lära sig enligt läroplanen. Även målen där pratar klassen om på lektionerna. Det är viktigt att vara tydlig, menar Anna.

Anna Wickström håller i en bok och bredvid henne sitter sex elever

Anna Wickström med elever på Trångsundsskolan. Foto: Ingemar Lindewall

 

 

Alla behöver trygghet

Det gäller även att vara tydlig mot föräldrarna, att de vet vad barnen gör i skolan och varför, säger Anna.

– Tydlighet skapar trygghet och den behöver både barn och vuxna känna. Skolan och hemmen är två viktiga världar för barnen och de ska mötas på ett bra sätt.

Att vara tydlig innebär också att barnen ska förstå att det finns krav och förväntningar på dem. Och att deras beteende får konsekvenser.

– Jag är flitig med beröm men kan också bli arg om det behövs. Om inte eleverna sköter sig måste man visa att det inte är okej, säger Anna.

Visar att det är roligt

Det märks att Annas elever gillar henne. Alla händer i klassrummet börjar vifta på frågan om varför Anna är bra. ”Hon förklarar så enkelt, tröstar bra, gör skolan rolig, är sträng när det behövs, hon får mig att göra mitt bästa”, är några av omdömena.

Anna tror att det hjälper att hon själv har kul på lektionerna och visar det. Ett annat trick är att ibland smyga in små fel i undervisningen, som att skriva en text utan några stora bokstäver.

– Då ser barnen att det inte är farligt att göra fel och att man kan bjuda på sig själv. När de upptäcker fel inser de att även de kan en massa saker och de minns bättre när de kan hänga upp kunskapen på något, till exempel på att jag har larvat mig, säger Anna.

Juryns motivering

”En inspiratör för både elever och föräldrar. Årets pedagog står för tydlighet, engagemang och får alla barn att utvecklas efter sin egen förmåga. Årets pedagog utvärderar ständigt sig själv och sina insatser. Årets pedagog lägger stor vikt vid måluppfyllelse, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner för att ständigt utveckla arbetet och uppnå en högre kvalitet. I arbetet skapas såväl trygghet som delaktighet i klassrummet samtidigt som eleverna utmanas och ”elevernas hjärnor har kul när de lär sig”.

Tipsa oss