Narmina Latifi: ”Vi vill hitta nyckeln till varje barn”

På Daggkåpans förskola kryllar det av små fantasifulla hörnor och vrår. De ser roliga, lekfulla och inbjudande ut, men syftet är mer än så. De är uttryck för demokrati och små barns rätt till inflytande. En fråga förskolläraren Narmina Latifi brinner för.

I ett större köksskåp har en lucka tagits bort och ersatts med en tyllgardin. Innanför hänger färgglada ljusdioder och skåpet har blivit en mysig koja. Ett exempel på en ”mötesplats”, något Daggkåpan jobbar mycket med.
– Tanken är att det ska finnas minst lika många mötesplatser som barn. Här kan de välja vad de vill göra, vilket material de vill leka med och med vem. Det är ett sätt att ge inflytande till små barn som inte alltid kan uttrycka sina åsikter med ord, säger Narmina.
Varje termin börjar med tre veckors observation som bland annat ger underlag för hur man ska anpassa miljöerna efter barnen och vad man ska ta upp i utvecklingssamtalen. Där fyller föräldrarna på med sin bild av barnen och sedan har man en bra utgångspunkt, menar Narmina.
– Vi vill hitta nyckeln till varje barn, se deras intressen och kompetenser och möta varje individ.

Narmina med ett förskolebarn i knät

Förskollärare Narmina Latifi blev Årets pedagog 2012 i kategorin Förskola. Här med barnen Leo, Ludvig och Nils. Foto: Ingemar Lindewall

Alla ska med på tåget

Narmina jobbar halvtid med barnen och halvtid med pedagogisk utveckling. Att hela tiden fundera över sitt arbete är viktigt, menar hon. Varje vecka har personalen ”måndagsreflektion” där man går igenom dokumentationen och vad man har sett. Utifrån det reflekterar man tillsammans över arbetssätt och hur upplägget ser ut i de längre projektarbetena. Även barnen ska ges tid till reflektion, säger Narmina.
– Vi dokumenterar dem i pärmar som de gärna tittar i. För barnen är det roligt att kunna följa sitt eget lärande, se foton på vad de gjort tidigare och känna att de utvecklas. Reflektionen ger dem också inflytande.
Priset Årets pedagog ser Narmina som hela förskolans seger. Verksamheten är verkligen ett lagarbete där alla är viktiga, chefer, kollegor, barn och föräldrar, säger hon.
– Vi vill ju alla barnens bästa och om förskolan utstrålar en positiv inställning är det så mycket lättare att få med sig alla på tåget. Och vi har tur för det är väldigt lätt att vara positiv här.

Tre tips från Narmina

  1. Var inlyssnande som pedagog. Anpassa miljöer, projektarbeten och arbetssätt kontinuerligt utifrån observation och dokumentation av barnen.
  2. Ha intresse för omvärlden och samhället i stort och se förskolans roll. Kan inte större elever matte måste vi börja med de små barnen i förskolan.
  3. Leta kompetenser hos barnen och bygg på det positiva. Då kan de utvecklas på bästa sätt.

Tipsa oss