Vinnarna i Årets pedagog och chef 2015

För sjunde året i rad genomfördes galan Årets pedagog. Totalt var det 17 finalister i kategorierna förskola, grundskola, gymnasieskola/vuxenutbildning samt årets chef. Arena Huddinge delade också ut sitt entreprenörskapspris. Ett pris som uppmärksammar pedagoger i skolan, som genom sitt engagerade arbete bidrar till att barn och ungdomar vågar tro på sina idéer och utvecklar handlingskraft.

Vi vann!

Vinnare Årets pedagog och Årets chef 2015

Den 26 januari utsågs vinnarna i Årets pedagog och Årets chef 2015 på en glädjefylld gala . Vill du se galan i efterhand kan du göra det på TV Östra!

Årets pedagog – förskola

Erika Wigren

Karl Henriksson, ordförande i förskolenämnden delade ut pris till Erika.

Erika Wigren på Talldalens förskola

Motivering:
”En pedagog med ett starkt driv och engagemang samt en vilja att ständigt utvecklas i sin yrkesroll. Med sin positiva inställning skapar Erika lugn, struktur och trygghet på avdelningen som gör att både barn och medarbetare trivs och mår bra. Genom att kritiskt granska och reflektera över den egna verksamheten bidrar hon till att skapa en lärmiljö som inspirerar barnen till lek och lärande. Förmågan att se och uppmärksamma alla barn och föräldrar ger förtroendefulla relationer som bidrar till att skapa goda förutsättningar för alla barns utveckling och lärande.”

Årets pedagog 1- grundskola

Maria Wiman

Maria Wiman tillsammans med grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin.

Maria Wiman på Edboskolan

Motivering:
”Med sitt entreprenöriella tänk och sin förmåga till innovativ inlärning rustar Maria eleverna för framtiden. Tack vare ett inkluderande arbetssätt har hen skapat ett klassrum där alla är ett team som arbetar mot ett gemensamt mål.
Marias engagemang och entusiasm har fått eleverna att nå de mål de själva inte trodde var möjliga. Det som började som ett lokalt intresseprojekt blev snart en uppmärksammad fråga i flera medier och eleverna har fått uppleva att de kan påverka och att deras röster räknas.”

Årets pedagog 2 – grundskola

Henrik Bartoldsson

Jelena Drenajnin delade även ut pris till Henrik Bartoldsson

Henrik Bartoldsson på Visättraskolan

Motivering
”I sitt uppdrag som lärare och mentor är Henrik otroligt uthållig – han ger inte upp och kämpar tills önskat resultat uppnås. Högt ställda krav och förväntningar, ett aktivt arbete med att bygga upp en stark självkänsla och en tro på sin egen förmåga hos eleverna har gett fantastiska resultat.
Eleverna tycker att Henrik är rolig, hjälper dem när det behövs och ser till att alla trivs.
Att hans elever har fått hjälp att bli goda talare är också väl känt.
Efter många år i yrket finns fortfarande ett stort engagemang och en stark vilja till ständig utveckling vilket honom till en viktig del i skolans kugghjul.”

Årets pedagog – gymnasieskola/vuxenutbildning

Rojbin Serbülent

Christina Eklund, ordförande i gymnasienämnden, tillsammans med Rojbin Serbülent

Rojbin Serbülent på Sågbäcksgymnasiet

Motivering:
”Eleverna beskriver Rojbin som sin ”bästa vän”. Med en otrolig energi och ett stort engagemang motiverar hon sina elever och får dem att bli intresserade av undervisningen. Tack vare sin förmåga att anpassa undervisningen och skapa en bra atmosfär i klassrummet, har hon vunnit elevernas respekt. Rojbin ger också eleverna goda förutsättningar att lyckas i sina framtida yrkesliv, genom sin strävan efter att hitta lämpliga praktikplatser till alla.”

Årets chef

Margareta Kareliusson

Karl Henriksson med Årets chef, Margareta Kareliusson

Margaretha Kareliusson, förskolechef i Flemingsberg och Kästa

Motivering:
”Margaretha driver ett systematiskt kvalitetsarbete där barns förändrade kunnande står i fokus. Genom sin goda förmåga att lyssna och försöka hitta lösningar på de problem som ibland uppstår finns ett stort förtroende för henne, både hos föräldrar och medarbetare. På de här förskolorna finns ett gediget språkutvecklande arbete som till och med uppmärksammats av Skolinspektionen. Och med superstruktur har Margaretha bidragit till att skapa förutsättningar för alla pedagoger att ständigt utmanas och utvecklas i sitt pedagogiska uppdrag.”

Årets entreprenöriella lärare

Irene och Christina

Irene Pistol och Christina Åslund var glada vinnare

Irene Pistol och Christina Åslund på Vårbyskolan

Motivering:
”Arena Huddinges pris för entreprenörskap tilldelas i år till lärare som arbetar ämnesövergripande och som bygger upp undervisningen med hjälp av digitala verktyg. Lärare som låter eleverna interagera med näringsliv och omvärld.

Det här är lärare som gör entreprenörskapet synligt för ungdomar i skolan i Huddinge och som är stora förebilder för alla i skolan, men också för näringslivet i Huddinge och Södra Stockholm genom sitt sätt att sudda ut gränser och peka ut riktningen för framtiden.”

Arena Huddinge delar ut priset Årets entreprenöriella lärare för att uppmärksamma kvinnor eller män i skolan som genom sitt arbete och sitt engagemang bidrar till att barn och ungdomar får hjälp att utveckla sina egna idéer och handlingskraft.


Fakta om utmärkelserna Årets pedagog och Årets chef

I Huddinge finns många duktiga pedagoger och chefer i förskolor och skolor. Varje år lyfter kommunen fram och belönar de som utvecklat verksamheten på en förskola eller skola. Det sker vid galan Årets pedagog och chef. Galan hålls i januari varje år och utmärkelserna är indelade i kategorierna förskola, grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning samt kategorin årets chef. Priset Årets chef ges till en ledare som skapar förutsättningar för att detta inspirerande arbete på våra förskolor och skolor ska bli verklighet.

Vill du se vilka som var finalister, kan du göra det här!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*