Filmer

Här kan du se kompletta föreläsningar med Marie Trapp, Sten Rydh och Jakob Jennische.

Marie Trapp: ”Strategier för läsförståelse – stödja, utmana och aldrig släppa taget. Läsförståelse i praktiken”

”Många tror att när ett barn väl har knäckt läskoden då kommer resten av sig själv, men det stämmer inte. Det är först då som den riktigt stora utmaningen börjar, att förstå det man läser.” Monica Reichenbergs ord utgör en viktig utgångspunkt för Marie Trapp. Hon visar hur hon steg för steg leder alla elever till att bli goda läsare med ett lustfyllt förhållande till olika typer av texter.

Sten Rydh: ”Från Arkimedes till vårt moderna samhälle”

Hur matematiken spelar en avgörande roll i samhället, och hur vi genom en spännande och kreativ matematikundervisning kan få eleverna i gymnasiet att uppleva matematiken som något som verkligen angår alla elever.

Jakob Jennische: ”Förenkla, fördjupa och förändra med digitala verktyg”

Det ställs utan tvekan stora krav på skolor idag. Vi är tvungna att förändra vår undervisning och det traditionella sättet att se på lärande för att möta de utmaningar som samhället ställer på oss genom bland annat Skolverkets förmågor, de entreprenöriella kompetenserna och 21st Century Skills. Föreläsningen kommer att handla om hur vi använder IT i ett pedagogiskt syfte på Vistaskolan. Jag kommer att prata om vilka erfarenheter vi har gjort efter att ha implementerat 700 iPads, men också om hur vi ser på framtiden. Jag tänkte ge exempel på hur digitala verktyg och ett entreprenöriellt förhållningssätt kan vara ett stöd i elevernas studier för ett nå ett fördjupat lärande.

Röster från dagen

En kort film med intervjuer från Huddinge Visar