Karin Di Luca, förstelärare på Sjödalsgymnasiet

Bild på Karin Di Luca

Vad har du föreläst om?

Entreprenöriellt lärande ur ett hälsoperspektiv.

Varför vill du dela med dig av detta?

Jag tycker att entreprenöriellt lärande och hälsa är viktiga områden för alla som arbetar med människor. Det är betydelsefullt för dig som ledare och i arbetet med såväl små som stora barn, men också i ditt vanliga liv som människa.

Hur har du gått tillväga?

Jag har en bakgrund som civilekonom. För tio år sedan började jag arbeta med Ung Företagsamhet inom gymnasieskolan. På den tiden var Ung Företagsamhet lika med entreprenörskap. I och med GY11 skrevs entreprenöriellt lärande in i skolplanen, vilket gjorde att kommunen utlyste förstelärartjänster i ämnet. Idag ser man entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt, ett sätt att förstå och uppmuntra barns inre drivkrafter att hitta egna lösningar på olika idéer eller problem. Genom att lära eleverna att tackla uppgifter på egen hand, vilket de har användning i såväl skolan som hemma, får de också en känsla av meningsfullhet. Detta har en direkt effekt på hälsan och välmåendet.

Jag deltar också i kommunens ELIT-satsning (kombinerad utbildning i entreprenöriellt lärande och IT) och har ett privat intresse för hälsa. I mitt arbete som förstelärare har jag också användning av att ha arbetat med organisationsutveckling och vara diplomerad coach.

Har du gjort några misstag, eller stött på några svårigheter?

Det är klart att jag har gått på tabbar, men fokuserar inte på det. Det gör man inte heller när man utgår från ett entreprenöriellt förhållningssätt. Misstag ingår i lärprocessen och jag lever som jag lär.

Vad har du lärt dig?

Att allt handlar så mycket om din egen inställning till saker och ting. Det mesta löser sig på ett eller annat sätt. Jag har också lärt mig att ha roligt! Att se det positiva i olika situationer, på det sätt det går!

Vilka resultat har du sett?

Dels personligen – jag har roligare på jobbet när jag samarbetar med andra. Sedan tycker jag att jag har fått en kontakt med eleverna på ett sätt som jag inte tror att jag fått annars. Mitt arbete med entreprenöriellt lärande har också gjort att jag hamnat i flera sammanhang som jag annars aldrig hade ha stött på.