Material

Har hittar du material från föreläsningar och workshops på Huddinge Visar. Vi uppdaterar sidan allteftersom vi får in nytt material. Saknar du något? Kommentera gärna längst ner på sidan!

Key note speakers

Annika R Malmberg: Att lyfta varandra (pdf), Hitta din egen framgångsfärg (pdf), Insights Discovery (pdf)

Anna Kärre: Jämföra, sortera – tillsammans reflektera!

Peter Lippman: Se människan, gör sedan rummet

Susanne Kjällander: Plattan i mattan – forskning om digital literacy i förskolan

Leif Blomquist: I huvudet på en slöjdlärare – flippad slöjd

Helena Wallberg: Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning

IT i skolan

Ingrid Träff och Martina Forss: Instagram i förskolan

Magnus Blixt: Kom igång med kollaborativt skrivande i GAFE och sociala medier!

Jabbar Ziadi: Appar i undervisningen

Matematik

Susanne Hendel och Helena Pettersson: Mattespel, förmågor i matematik

Helena Pettersson och Nada Cajic: Vi har ett problem 1, vi har ett problem 2

Pedagogisk plattform

Evelina Würtz Weckström: Inspirerande lärmiljöer

Övriga spår

Daniel Carlberg, Linus Wallin, Khalied El-Nawajhah: Praktisk Livskunskap –underlätta för elever med outvecklade sociala färdigheter att klara skolan och livet efter nian

Eva Duse och Mari Ekola: Studie- och yrkesvägledningen som en viktig drivkraft för elevers lust att lära

Ilona Stadelmann, Zilola Yulchieva, Badiaa Magid, Cemil Gündogan, Barbara Gjärdman och Faruk Maroof: Studiehandledning i Huddinge Kommun: F-åk9

Sahara

Bilder från Ur och Skur – Kräppla förskoleområde