Sanna Mac Donald och Yvonne Törnlund, lärare år 4-9 på Östra grundskolan

Bild på Yvonne Törnlund och Sanna Mac Donalt

Vad har ni föreläst om?

Hur vi har arbetat med normkritik på Östra grundskolan utifrån temat ”Kärlek, sexualitet och identitet”. Vi vill dock poängtera att normkritik inte bara handlar om kärlek och relationer!
Vi har också berättat vad normkritik är, varför det behövs och hur man praktiskt gör för att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra utbildningen. Det är också något som ingår i skolans likabehandlingsuppdrag.

Varför vill ni dela med er av detta?

Skolan behöver bli bättre på det förebyggande likabehandlingsarbetet. Det är också viktigt att alla kollegor utbildas oavsett vilket ämne de undervisar i, det räcker inte med några eldsjälar. Det är inte bara vid konflikter som vi ska prata om normkritik, utan vi behöver arbeta med det på ett förebyggande sätt för att skapa ett respektfullt klimat på skolan. Det behöver finnas konkreta metoder att utgå ifrån så att man som pedagog vet hur man ska kunna gå till väga.

Hur har ni gått tillväga?

Sanna; jag har väl alltid jobbat med detta, till exempel när jag undervisade i sex och samlevnad. Sedan ville jag göra något mer av det. När det sedan fanns ett intresse från ledningens sida att bli bättre på att strukturera upp likabehandlingsarbetet och vi uppmuntrades att arbeta ämnesövergripande, så pratade jag och Yvonne ihop oss.

Har ni gjort några misstag, eller stött på några svårigheter?

En svårighet har varit att få med alla kollegor i arbetet. Därför har det mesta normkritiska arbetet skett under svenskalektionerna samt på SO-lektionerna i Yvonnes klasser. Vi behöver fortbilda alla kollegor så att de förstår varför det är så viktigt att vi arbetar med normkritik. De behöver också få en praktisk ingång i hur man kan gå tillväga.

Vad har ni lärt er?

Vad eleverna tänker fint! Det är så härligt att se när eleverna vaknar och tänker till.
Vi har också lärt oss att vi som pedagoger kan vara fördomsfulla och förutsätta att elever kommer att reagera på ett visst sätt, när de inte alls kommer att göra det.

Vilka resultat har du sett?

Att vi har fått fina samtal eleverna emellan. Det har resulterat i man respekterar varandra på ett annat sätt och att man vågar vara mer öppen med vem man är. Eleverna tog emot det väldigt bra.