Uppdelning skolorna

Grundskolor som bjuds in till förmiddagen, samt pedagoger från förskolan

 • Förskolor
 • Mörtviksskolan
 • Lindskolan/Rosenhillskolan
 • Källbrinksskolan
 • Kräpplaskolan
 • Kästa skola
 • Segeltorpsskolan
 • Snättringeskolan
 • Sjötorpsskolan
 • Solfagraskolan
 • Stenmoskolan
 • Stensängsskolan
 • Tomtbergaskolan
 • Visättraskolan
 • Östra Grundskolan
 • Balingsnässkolan
 • Skansbergsskolan
 • Annerstaskolan
 • Trångsundsskolan

Grundskolor som bjuds in till eftermiddagen tillsammans med pedagoger från gymnasieskolan och VUX

 • Kvarnbergsskolan
 • Hörningsnässkolan
 • Ängsnässkolan
 • Utsäljeskolan
 • Vistaskolan
 • Edboskolan
 • Grindstuskolan
 • Vårbyskolan
 • Vårbackaskolan
 • Kungsklippeskolan
 • Huddingegymnasiet
 • Sågbäcksgymnasiet
 • Östra gymnasiet
 • Sjödalsgymnasiet
 • VUX