Vivian Cassel, förstelärare på Östra gymnasiet

Bild på Vivian Cassel

Vad har du föreläst om?

Hur Google Classroom kan användas i allmänhet och hur man med hjälp av Explain Everything och online quizzes både kan flippa klassrum och hjälpa elever som läster på distans.

Varför vill du dela med dig av detta?

Jag tycker att vi behöver arbeta annorlunda för att fånga upp omotiverade elever. Genom att dela med oss av våra erfarenheter kan vi hjälpa varandra.

Hur har du gått tillväga?

Jag testade min egen Google Apps innan jag fick Chromebooks. Jag fick tillgång till Chromebooks först efter att Huddinge hade implementerat GAFE.

Har du gjort några misstag, eller stött på några svårigheter?

Massor. Jag har till exempel spelat in en lång film som sedan inte funkade. En annan gång använde jag en reflektionsfråga, som var en del av Google Classroom, på ett sätt som förvirrade eleverna.

Vad har du lärt dig?

Att även elever som inte kommer till skolan vill vara duktiga. De förstår bara inte meningen med att vara där. Man måste fånga upp dessa elever mycket tidigare.

Vilka resultat har du sett?

Jag har sett elevprestationer som ökat markant. Som exempel kan jag nämna ett år då 50 % av mina elever som gick sista året på gymnasiet hade dåliga resultat. Med hjälp av Google Classroom och Explain Everything kunde eleverna arbeta hemma med sina uppgifter. Upplägget var också sådant att de tyckte att det var lätt att förstå vad de skulle göra, vilket sedan resulterade i att 95 % fick godkänt betyg.