Pedagogisk plattform

Hösten 2013 tog förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med pedagoger, chefer och politiker fram ett material, inspirerat av framför allt John Hatties metastudie om effektivt lärande i skolan. Resultatet är ett antal kriterier för vad barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge anser vara en professionell pedagog, en professionell skolledare och en stödjande lärmiljö och kallas för en pedagogisk plattform. Plattformen syftar till att bidra till högre måluppfyllelse och likvärdighet i verksamheten och ska tydligt ange vad som förväntas av pedagoger och pedagogiska ledare som arbetar i Huddinge. Plattformen är gemensam för alla skolformer och förmedlar grundläggande förhållningssätt som varje barn och elev ska möta i Huddinges förskolor och skolor varje dag.

Broschyr pedagogisk plattform

Huddinges pedagogiska plattform

Professionell pedagog

En professionell pedagog utövar ett pedagogiskt ledarskap, bedriver god undervisning samt deltar i ett kollegialt lärande.

1. Pedagogiskt ledarskap innebär att pedagogen:

 • bygger förtroende och respektfulla relationer
 • är tydlig ledare bland barn och elever
 • har höga förväntningar – alla kan nå framgång
 • har kommunikativ kompetens
 • är medveten om sin egen påverkan på barns och elevers utveckling och lärande.

2. God undervisning innebär att pedagogen:

 • klargör mål och kriterier för undervisningen
 • äger didaktisk förmåga – med goda ämneskunskaper i botten
 • följer upp undervisningens kvalitet och ger feedback till barn och elever för att de ska utvecklas maximalt
 • använder varierade arbetssätt
 • utgår från varje barns och elevs tänkande och kunnande
 • har insikt om och förståelse för hur barn och elever lyckas med sitt lärande
 • har förmåga att utveckla sin egen undervisning och gör mångsidiga insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd.

3. Kollegialt lärande innebär att pedagogen:

 • samarbetar med kollegor
 • har förmåga till analys och reflektion.

Professionell skolledare

En professionell skolledare har ett pedagogiskt och strategiskt ledarskap.

4. Pedagogiskt ledarskap innebär att skolledaren:

 • har ett undervisningsnära ledarskap
 • följer upp undervisningens kvalitet och ger feedback till pedagogerna för att barn och elever ska utvecklas maximalt
 • lyfter fram goda exempel i syfte att höja undervisningens kvalitet, uttrycker höga förväntningar och ställer höga krav
 • är medveten om sin egen påverkan på verksamhetens kultur och kvalitet.

5. Strategiskt ledarskap innebär att skolledaren:

 • tar ansvar för resultaten och leder arbetet för ökad måluppfyllelse
 • har analytisk och kommunikativ kompetens
 • ser till att verksamheten är ordnad och strukturerad
 • äger ett normkritiskt förhållningssätt

Stödjande lärmiljö

En stödjande lärmiljö utgörs av en god pedagogisk och social miljö.

6. Pedagogisk miljö:

 • utmärks av en stödjande, utmanande och stimulerande fysisk miljö
 • möjliggör arbetssätt som följer och använder omvärld, omvärldsförändring och teknikutveckling i undervisningen
 • inbjuder till kreativa och motiverande arbetsformer.

7. Social miljö:

 • utmärks av arbetsmiljö och förhållningssätt som visar på tolerans och respekt för medmänniskor
 • präglas av förtroendefullt klimat mellan lärare och barn/elev och mellan barn/elev och barn/elev
 • stöds av gemensamma sociala spelregler samt ordning och reda utan förtryck
 • utgår från barns/elevers delaktighet som en naturlig del av all verksamhet.

1 kommentarer

Kommentarrubrik

Tommy Strandh

Tommy Strandh

Uppskattar så tydliga mål och Huddinge kommun verkar för mig satsa högt och erbjuda förmåner utöver det vanliga. Skall söka tjänster som förskollärare för här i Hägersten så ger jag upp.

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss