Pedagogisk plattform – så gör vi

I Huddinge ska alla förskolor och skolor arbeta utifrån en pedagogisk plattform. Den har tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med pedagoger, chefer och politiker i Huddinge. Plattformen är gemensam för alla skolformer och i den har vi samlat kriterier för vad som är en professionell pedagog, en professionell skolledare och en stödjande lärmiljö. Den pedagogiska plattformen ska bidra till högre måluppfyllelse och likvärdighet eftersom den tydligt anger vad som förväntas av pedagoger och pedagogiska ledare som arbetar i Huddinge. I arbetet med att ta fram plattformen har vi inspirerats av John Hatties metastudie om effektivt lärande i skolan.

Här kan du se exempel på hur våra pedagoger och skolledare arbetar utifrån den pedagogiska plattformen i sina verksamheter!

Professionell pedagog

Jenny Ohlis, förstelärare på Vistaskolan

Lyssna när Jenny pratar om hur hon som professionell pedagog strukturerat och målmedvetet arbetar tillsammans med eleverna. Det gör hon bland annat för att få ett klassrumsklimat där eleverna lyfter varandra och är delaktiga både under lektionerna och i sin egen utveckling. Det positiva förhållningssättet genomsyrar allt – alla vill bli sedda.

Sedat Delen, förstelärare på Sågbäcksgymnasiet

Hör hur Sedat som professionell pedagog arbetar ämnesöverskridande med sin kollega. Tillsammans utvecklar de hur eleverna använder sig av matematik i byggprojekt på skolan. Till exempel låter de eleverna själva tänka ut former och räkna ut mått, istället för att ge dem fasta mått i början av ett projekt. Matematiken har fått en praktisk innebörd vilket förbättrat både kunskaper och resultat.

Professionell skolledare

Anette Johansson, förskolechef inom Kräppla förskoleområde

Ta del av hur Anette som en professionell skolledare i sitt undervisningsnära ledarskap coachar sina medarbetare på olika sätt. Genom att alltid vara tillgänglig och ofta besöka förskolorna finns hon med som ett direkt stöd när saker händer. På så sätt kan hon utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Jonas Vig, rektor vid VUX Huddinge

Lyssna när Jonas berättar om hur han som professionell skolledare har arbetat för att få med samtliga medarbetare i staben i arbetet med den pedagogiska plattformen. Det har han gjort med hjälp av tydliga mål, strukturer, återkoppling och uppföljning. Målet är att när elever kommer till VUX Huddinge ska de mötas av en professionell stab med eleven i fokus.

Stödjande lärmiljö

Johan Fjellman, förskollärare på förskolan Daggkåpan

Hör när Johan berättar om hur han på olika sätt använder it-verktyg på förskolan för att hela tiden utveckla den stödjande lärmiljön. Verktygen används som ett komplement till den traditionella undervisningen och gör att barnen får ännu fler möjligheter till att lära, utforska och samarbeta med varandra – både inomhus och utomhus.

Elinor Kennerö Tonner, biträdande rektor på Källbrinksskolan

Ta del av när Elinor berättar om hur de skapat en stödjande lärmiljö genom att NPF-säkra skolan (NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det innebär att de anpassat den fysiska miljön för de som behöver det lilla extra, men även utbildat alla elever och pedagoger i NPF-frågor. Skolans förhållningssätt har skapat förståelse, intresse och engagemang hos elever och pedagoger vilket gynnat alla på skolan.

Folder

Ladda ner foldern om pedagogisk plattform:

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss