SETT-dagarna

Välkommen att besöka oss på SETT-dagarna, 11-13 april, på Kistamässan! Du hittar oss i monter K:41, rakt in från entrén.

För tredje året i rad deltar lärare, pedagoger och elever från våra kommunala verksamheter på SETT-dagarna för att berätta och visa hur de arbetar med IT i skolan, vad digitalisering kan innebära och vad som kan hända när det kombineras med entreprenöriellt lärande i och utanför klassrummet.

För att besöka mässhallen på SETT-dagarna behöver du en entrébiljett. Den kostar ingenting och kan skrivas ut i mässentrén eller i förväg från SETT-dagarnas webbplats (om du vill spara lite tid). Skriv ut biljett här!

Program

Onsdag 11 april – fokus grundskola

På onsdagen kan du förutom programmet nedan även prata med Maria Wiman och hennes elever i klass 8F på Östra grundskolan, som tagit fram en broschyr om näthat. Kom och hämta en broschyr om netikett och schysst beteende på nätet, skriven av klass 8F – vinnarna av Surfa lugnt- priset 2018! Problematiken kring näthat kan man lära sig på flera sätt, bland annat genom att undervisa vuxna!

09.30-10.30 Jenny Ohlis och Matilda Asp, Skolpeppen, elever Vistaskolan

Be creative, think creative, act creative! Skolpeppen peppar!
Lyssna när våra elever berättar och visar med några konkreta exempel på hur vi arbetar för att peppa våra elever att vara kreativa och motiverade och vad det leder till.
Vi gör detta med syftet att få motiverade elever som utvecklas och lär sig efter bästa förmåga och som vill och vågar ta egna initiativ.

11.00-12.00 Jimmy Askelius med elever, Visättraskolan

To infinity and beyond
Flera ämnesövergripande teman med IT och programmering.
Varför vi arbetar på detta vis är för att öka elevernas intresse och stärka deras kunskaper. Att skapa en tydlig förståelse för sambanden mellan ämnena.

12.30-13.30 Mikhael Mikalides och Malin Nömm med elever, Vårbyskolan

Att väcka läslust med hjälp av ett entreprenöriellt förhållningssätt!
Entreprenöriellt lärande handlar bland annat om att omsätta idéer till handling, appen Boksamtal är en sådan ide som skapar värde för andra.
Idén växte fram ur ett elevensval-projekt där elevernas boksamtalsfrågor ligger till grund för appen. Det har tidigare inte funnits en liknande app vars syfte är att stärka barns läslust.

14.00-15.00 Sezin Imamovic och Anneli Gyllström med elever, Mörtviksskolan

Säkra och hållbara skolvägar – Hinder och lösningar
Eleverna arbetar med olika uppdrag de får av läraren och av trafikplanerare från kommunen för att kartlägga hinder/risker med skolvägarna samt ge egna förslag och lösningar för ökad säkerhet och hållbarhet.
Eleverna bidrar till kommunens arbete och blir delaktiga i beslut som fattas. Eleverna får möjlighet till att utveckla förmågor som analys-, problemlösningsförmåga samt får vara kreativa och ta eget ansvar.

15.00-16.00 Mikhael Mikalides och Malin Nömm med elever, Vårbyskolan

Att väcka läslust med hjälp av ett entreprenöriellt förhållningssätt!
Entreprenöriellt lärande handlar bland annat om att omsätta idéer till handling, appen Boksamtal är en sådan ide som skapar värde för andra.
Idén växte fram ur ett elevensval-projekt där elevernas boksamtalsfrågor ligger till grund för appen. Det har tidigare inte funnits en liknande app vars syfte är att stärka barns läslust.

 


Torsdag 12 april – fokus grundskola

09.30-10.30 Annika Sundström med elever, Vistaskolan

Medvetna, trygga och kunniga elever.
Låt våra ettor visa dig skolans digitala plattform Vistavisar, ett digitalt självförtroende byggs upp och eleverna blir medvetna om sin egen kunskapsutveckling.
Vår värld styra genom den digitala världen och eleverna får börja bygga upp denna färdighet tidigt. De digitala verktygen blir en naturlig del i elevernas vardag.
Aktivitet: Kan du slå en etta? En kahoot med frågor som vi jobbat med under läsåret.
Eleverna visar även: Vistavisar och arbete elever lagt upp där (Årstidsböcker mm). Läslogg- ett sätt hur eleverna får syn på sin egen läsutveckling.

11.00-12.00 Rebecka Holm och Rabia Celik med elever, Visättraskolan

Programmering bland stjärnor, planeter och galaxer – Resa genom vintergatan
Elever från årskurs två visar hur de programmerar Blue Bots i rymdens värld och söker svar på frågor genom appen Aurasma.
Syftet med detta arbetssätt har varit att skapa lust och nyfikenhet för ämnet där eleverna har fått vara delaktiga i hela processen.

11.00-12.00 Amanda Carnlöf med elever, Glömstaskolan

Då små gör sin röst hörd förändras världen till det bättre
Eleverna gör en egen skoltidning där intäkterna från försäljningen ska gå till barncancerfonden.
Detta är ett ämnesöverskridande projekt där vi bl.a. tittar på medias roll i samhället, källkritik, olika texttyper, reklam, köp och sälj mm. Eleverna planerar och genomför projektet och läraren är med och driver projektet framåt. Eleverna arbetar utanför skolans väggar för att nå en större publik, komma ut i verkligheten och deltar därmed i undervisning ”på riktigt”. Vi har bl.a. en kontakt på DN som ger oss feedback under elevernas process.

12.30-13.30 Andreas Björkman och Lina Bergström med elever, Trångsundsskolan

Blue Bot Challenge!
Eleverna programmerar Blue Bots för att lösa olika utmaningar.
Eleverna får en grundläggande förståelse för programmering samtidigt som de tränar olika förmågor i svenska och matte.

12.30-13.30 Anna Sterlinger med elever, Glömstaskolan

Så jobbar vi på Glömstaskolan- hur tänker man nytt inom befintliga ramar- Detta utifrån ett elevperspektiv.
Muntlig presentation-samt workshop i bland annat showbie/programmering
Det har pratats om Glömstaskolan utifrån vuxenperspektiv, sällan från elevperspektiv. Detta blir elevernas chans att med egna ord berätta om verksamheter på skolan.

13.30-16.30 Östra grundskolans digitala ledare gör makerspaceaktiviteter med Michaela Sti, IKT-pedagog

Våga testa dina gränser!
Här får du möjlighet att utmana dig själv genom att bygga, konstruera och förstå sammanhang med IT som material
Eleverna ska kunna använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. De ska även kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

 


Fredag 13 april – fokus förskola och gymnasieskola

09.30-10.30 Linda Svärd och Lisa Hielle, förskolan Lövsångaren

En resa mot framtiden.
Utforskar 3D skrivare tillsammans med yngre barn i förskolan.
Öka kompetensen kring digitala verktyg, ge barnen en adekvat utbildning.

11.00-12.00 Charlotte Lind, Vista förskola, och Pernilla Björk Thorsell, Glömsta förskola

Språkutvecklande arbetssätt med IKT som verktyg.Vi arbetar med appar såsom Book Creator, Green Screen by Do Ink, Puppet Pals, Cloud QR, My Memo, SayHi och Språkkistan för att ge barnen många möjligheter att utveckla sina olika språk.
Genom att på olika sätt låta barnen jobba med berättelser får barnen många möjligheter till språkutveckling. Genom QR-koder, memory och språkkistan, SayHi får vi även på ett naturligt sätt in olika modersmål i verksamheten.

 

12.30-14.00 Mobile Stories, Lotta Bergseth och Jenny Sköld

Källkritik i praktik—Huddingeelever producerar artiklar med nya appen
Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform som hjälper unga att större plats i samhällsdebatten. Eleverna lotsas genom den publicistiska processen och tränar samtidigt källkritik i skarpt läge. Ämneskunskaperna fördjupas och perspektiven vidgas. Skolarbetet blir på riktigt.
Genom att ge eleverna mottagare för sina arbeten stärks engagemanget, den språkliga utvecklingen och intresset för källkritik väcks hos eleverna. Genom appen följer det källkritiska tänkandet med genom hela skrivprocessen.

14.00-16.00 Rojbin Serbülent och Tor Salvesen med elever, Sågbäcksgymnasiet, hotell- och turismprogrammet

Eleverna har genomfört en marknadsundersökning under dagen som de nu sammanställer.

Tipsa oss