Filmerna från montern

Alexandra Tsoka Zois, Östra grundskolan, om språkutveckling

Jimmy Askelius, Visättraskolan, om IT i undervisningen:

Karin Di Luca, Sjödalsgymnasiet, om vikten av entprenrenörskap:

Martin Lossman och Lisa Riström, Östra gymnasiet, om kombinationen idrott och matematik:

Semira Vikström, rektor Visättraskolan, om att utveckla skolledarskap:

Conny Steinmo, utvecklingschef barn- och utbildingsförvaltningen, om dela-kultur: