Tre prioriterade områden

Huddinges förskolor och skolor ska bli bättre på matematikutveckling, språkutveckling och IT i undervisningen. Det har beslutats i verksamhetsplanerna för barn- och utbildningsförvaltningens tre nämnder. Alla verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen omfattas av arbetet.

Varför dessa tre områden?

  • Språket är grunden för allt lärande och har därför en stor betydelse i all undervisning.
  • Matematik är ett område där Sverige allt tydligare halkar efter när det gäller elevernas resultat i internationella jämförelser. De försämrade resultaten i matematik är inget Huddingefenomen utan samma tendens ses i hela riket.
  • IT i undervisningen ses som ett viktigt verktyg för att nå likvärdighet mellan olika skolor och förskolor och i läroplanen står det att eleverna ska förberedas för en digital verklighet. Följeprojektet för IT i undervisningen ska framför allt identifiera framgångsfaktorer i olika IT-satsningar som gjorts, för att sedan kunna implementera och sprida dessa till alla verksamheter i kommunen.

Långsiktig satsning

Matematikutveckling, språkutveckling och IT i undervisningen ska prioriteras i verksamheterna under åren 2014-2017 och alla verksamheter är ålagda att själva avgöra hur de ska utvecklas inom de tre prioriterade områdena. Tre projektledare är utsedda för att leda så kallade följeprojekt. Projektens uppdrag är att stötta, värdera, följa och sprida det som händer inom de tre prioriterade områdena i verksamheterna.

Läs mer

 

Läs mer i intervjun med Conny Steinmo, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen.