Nu satsar Huddinge på språk, matematik och IT

Språket är grunden för all inlärning. Matematiken ett högprioriterat ämne i Huddinge och över hela landet och IT i undervisningen skapar nya spännande möjligheter för framtida lärande. Nu ska de tre områdena lyftas i Huddinges skolor, från förskola till gymnasium. – Vi ska bryta gamla mönster, säger Conny Steinmo, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Förebilden för kommunens prioritering för de närmaste åren är Ontario i Kanada, en provins där barn och skolungdomar förbättrade sina studieresultat ansenligt efter en satsning på språk, matematik och på att fler skulle klara sin high school-examen.
– Vi tilltalades av idén att fokusera på några viktiga områden och av att arbeta mer långsiktigt, säger Conny Steinmo.
Huddinges satsning sträcker sig över tre år, fram till slutet av 2016.
– Det handlar egentligen inte om att skapa helt nya arbetssätt, mer om att bryta gamla mönster och sätt att se på undervisningen. Att fundera på hur vi till exempel kan arbeta in ett annat sätt att se på matematiken än det invanda. Att inte bara sitta och arbeta sig igenom ett visst antal matematikuppgifter utan att faktiskt diskutera matematik gemensamt under lärarens ledning, förklarar Conny Steinmo.

Kommunen har anställt sex matematikutvecklare som arbetar med att handleda pedagoger i de tre kommundelarna Skogås, Conny SteinmoVårby och Flemingsberg. Därifrån kommer mycket positiv feedback och tecken på att matematikundervisningen kan och kommer att utvecklas. Och arbetet med handledning av pedagoger och kollegor emellan är en viktig del av det treåriga projekt som precis har startats.
– Bland annat ska kommunens förstelärare få utbildning i att vägleda sina kollegor. Men vi kommer också att uppmuntra en ”dela-kultur” i kommunen, vilket innebär att man låter sig inspireras av varandra. Ett exempel på det är webbplatsen Pedagog Huddinge. Det finns stora värden i att sprida bra kunskap och erfarenheter vidare. Och vi har alla något att vinna av att varje skola inte bara ser till den egna verksamheten utan tänker på att göra gott för hela kommunen.

De goda erfarenheterna kommer också att spridas med hjälp av de följeprojekt som skapas i samband med de tre satsningarna språkutveckling, IT i undervisningen och matematikutveckling. Unika projekt där personer på förvaltningarna tillsammans med representanter från skolor och förskolor ska följa utvecklingen av projekten, se hur arbetet med att utveckla undervisningen flyter, värdera informationen och komma med feedback. De goda exemplen är tänkta att spridas och fungera som inspiration för ännu mer utveckling, bland annat genom Pedagog Huddinge.
Utöver arbetet med de tre prioriterade områdena har barn- och utbildningsförvaltningen även tagit fram en pedagogisk plattform – en bas för det pedagogiska arbetet i Huddinge.
-Vi är övertygade om att vi i högre grad måste använda ett forskningsbaserat tänk för att nå en framgångsrik undervisning. Därför har förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med pedagoger, chefer och politiker arbetat fram ett material, inspirerat av framför allt John Hatties metastudie om effektivt lärande i skolan, säger Conny Steinmo.
Resultatet är ett antal kriterier för vad förvaltningen i Huddinge anser vara en professionell pedagog, en professionell skolledare och en stödjande lärmiljö.
– Det är ett digert arbete vi har framför oss. Och något vi aldrig gjort förut. Men vi har stora ambitioner, och allt bygger på forskning och erfarenhet. Vi vandrar långsamt på den här vägen och tänker inte ha någon brådska. Går det inte på tre år så går det kanske på tolv, säger Conny Steinmo.

Så här ser Huddinge kommuns treåriga plan ut

Skolor och förskolor ska under 2014-2016 fokusera på tre områden:
Språkutveckling – språket är grunden för all inlärning. Därför bör undervisningen när det gäller språk utvecklas. Det kan handla om allt ifrån läsförståelse till grammatik.
Matematik – eftersom matematiken är ett ”problemområde” över hela landet som fått stor uppmärksamhet satsar Huddinge kommun på ett matematiskt kliv uppåt. Bland annat har sex matematikutvecklare anställts för att handleda pedagoger i tre kommundelar.
IT i undervisningen – framtidens lärande ska utvecklas i Huddinge redan idag. Två IT-pedagoger har anställts som ska inspirera kollegor inom hela verksamheten att utveckla alternativa arbetsformer inom IT. En e-strategi finns framtagen för hela barn- och utbildningsförvaltningen och den ska visa vägen för utvecklingen. Ambitionen är att ge kommunens elever mer permanent tillgång till digitala verktyg.

Skolorna och förskolorna avgör hur deras fokusarbete ska se ut. Ett följeprojekt per område kommer sedan att följa skolornas och förskolornas arbete och utveckling inom de tre områdena. Projekten kommer framför allt att ge feedback och sprida goda exempel.

Läs mer

Michael Fullan är skolforskare och har varit rådgivare i utbildningsreformarbetet i Ontario sedan 2003. Nedan kan du läsa två artiklar om hans arbete:
Lärarnas nyheter – ”Expert: Skolreformer kräver helhetsgrepp”
Michael Fullan – ”Great to Excellent: Launching the Next Stage of Ontario’s Education Agenda”

Läs mer om Huddinges pedagogiska plattform

Läs mer om de tre satsningarna och dess följeprojekt

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*

Tipsa oss

Vet du ett spännande projekt inom matematik, språkutveckling eller IT i undervisningen?